Đảng bộ phường Trung Sơn: Triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng

Cùng với thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) đã tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy phường Trung Sơn cho biết: Đảng ủy đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên. Theo đó, Đảng ủy chú trọng thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của địa phương, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội để định hướng, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hệ thống chính trị và trong nhân dân để triển khai thực hiện.

Cùng với đó thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, giải quyết các vướng mắc và mâu thuẫn phát sinh.

Nhờ vậy, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng Đảng, một nội dung quan trọng khác cũng được Đảng ủy phường quan tâm đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy yêu cầu các chi bộ triển khai đầy đủ các bước chuẩn bị buổi sinh hoạt; quy định về tỷ lệ bắt buộc số đảng viên dự họp; phân biệt giữa nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ với nội dung sinh hoạt chuyên đề… để mỗi buổi sinh hoạt chi bộ thực sự là một buổi học tập, là dịp để đảng viên thể hiện tâm tư, nguyện vọng và trách nhiệm của mình với nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trên cơ sở chủ trương lãnh đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình địa phương, trước mỗi kì sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ đều có dự kiến nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt để thảo luận, thống nhất. Ngoài thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới; tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng trước…, các chi bộ dành nhiều thời gian để bàn bạc, thống nhất những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc nên nhiều năm qua, Đảng ủy phường đã làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ; từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ nữ; bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, lựa chọn những cán bộ trưởng thành từ phong trào quần chúng ở cơ sở, có đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm với nhân dân.

Trong nhiệm kỳ đã cử 4 đồng chí đi học lớp đào tạo dự nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã, phường; 8 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị; 2 đồng chí đi học lớp sơ cấp chính trị; 15 đồng chí học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; cử hàng trăm lượt cán bộ, công chức dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Đến nay có 95% cán bộ, công chức có trình độ đại học, trên 80% cán bộ, công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Do đó, đội ngũ cán bộ đã phát huy được vai trò, ý thức, trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở cũng được nâng cao, nhất là kĩ năng triển khai và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, hạ tầng và xây dựng văn hóa, văn minh đô thị. Điều đáng phấn khởi là lề lối, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác bồi dưỡng phát triển Đảng cũng được chú trọng. Đảng bộ đã kết nạp được 45 đảng viên; cử 51 quần chúng học lớp đối tượng Đảng; 36 đồng chí học lớp đảng viên mới… Hàng năm có 70-80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10-15%. Có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 92-96%, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15-20%.

Đào Duy

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện