Đảng bộ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và xây lắp số 5: Chú trọng phát triển đảng viên là công nhân lao động

Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã Tam Điệp, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và xây lắp số 5 luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt, những năm gần đây Đảng bộ luôn chú trọng công tác phát triển Đảng để không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, là lực lượng nòng cốt trong sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/T.Ư ngày 28-1-2008 của BCH T.Ư (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước".

Đồng chí Nguyễn Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Hiện Đảng bộ Công ty có 5 chi bộ với 45 đảng viên. Trong tổng số đảng viên đang tham gia sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thì có tới 62,3% đảng viên là công nhân lao động đang trực tiếp lao động sản xuất tại 3 nhà máy gạch và 1 phân xưởng khai thác, chế biến đá. Với đặc thù là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đóng chân trên địa bàn nên những năm qua, số lượng công nhân lao động lúc tăng, lúc giảm tùy từng thời kỳ. Do có sự biến động về quân số nên các đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên hoạt động không ổn định. Điều này ảnh hưởng đến công tác phát triển Đảng của Đảng bộ. Bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty 2005-2010, cùng với các chỉ tiêu phấn đấu về sản xuất, kinh doanh, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ về việc kết nạp đảng viên hàng năm phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả. Từ nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa hoạt động của các đoàn thể như: Đoàn thanh niên, Công đoàn... vào quy củ, nề nếp để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt.  Thông qua phong trào thi đua lao động sản xuất, thông qua hoạt động tích cực của mỗi đoàn viên, thanh niên tại các đoàn thể... đã xuất hiện những nhân tố tích cực, luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ và nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của tổ chức đoàn thể và cấp ủy cơ sở. Bên cạnh đó, để thúc đẩy và phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Công ty và Ban chi ủy các nhà máy, phân xưởng sản xuất luôn quan tâm giao những việc khó, việc mới... cho đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những công trình, phần việc thanh niên có liên quan đến quy trình vận hành máy móc, khai thác tài nguyên, sản xuất sản phẩm gạch... đã được "ra đời" từ sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp ủy và sự dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ. Đảng ủy Công ty đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò xung kích, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, bồi dưỡng, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng.

Tìm hiểu về hoạt động của các đoàn thể tại Công ty, chúng tôi được giới thiệu đến gặp anh Lê Sỹ Tấn, Bí thư Đoàn thanh niên và được biết nhiều thông tin về tổ chức Đoàn với việc tham gia xây dựng Đảng. Hiện Đoàn thanh niên Công ty có 112 đoàn viên, sinh hoạt tại 4 chi đoàn. Mặc dù luôn bận rộn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty nhưng tổ chức Đoàn luôn duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ và thường xuyên quan tâm phát động các phong trào thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên phong trào thi đua của đoàn viên thanh niên Công ty gắn liền với nội dung: Tích cực lao động, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, thực hiện nếp sống văn minh tại nơi làm việc và nơi cư trú...  Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đoàn thanh niên Công ty đã phát động phong trào học và làm theo lời Bác. Mỗi đoàn viên, thanh niên đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm trong sản xuất, sử dụng máy móc, nguyên, nhiên vật liệu, nâng cao và đảm bảo chất lượng sản phẩm, duy trì tốt chất lượng các ca sản xuất... Do đó, hàng năm có tới trên 80% đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Năm nào các chi đoàn cũng giới thiệu cho cấp ủy từ 1-2 đoàn viên ưu tú, cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Năm nay, dịp 19-5 sẽ có 3 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng bộ phấn đấu đến hết năm 2009 sẽ kết nạp được 5 đảng viên mới và cử 3 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, là nguồn kết nạp Đảng chuẩn bị cho năm sau.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua lao động sản xuất của các đoàn thể trong Công ty không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là cơ sở quan trọng để các đoàn thể lựa chọn, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho cấp ủy xem xét, kết nạp. Từ đầu nhiệm kỳ 2005-2010 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 7 đảng viên mới. Có thêm những đảng viên là công nhân lao động trong đội ngũ, không chỉ các chi bộ, Đảng bộ Công ty ngày càng vững mạnh mà hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng, phát triển không ngừng, doanh thu tăng, thu nhập của người lao động cũng tăng theo. Như năm 2008, bình quân thu nhập của người lao động đạt trên 1,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty phấn đấu năm 2009 mức lương của công nhân đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Công ty nhiều năm liền giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Bùi Diệu

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện