Đảm bảo ANTT tại các khu, cụm công nghiệp

Những năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác này còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, đời sống người dân.

Đảm bảo ANTT tại các khu, cụm công nghiệp

Diễn tập PCCC tại Công ty may Đài Loan (Khu công nghiệp Gián Khẩu).

Hiện nay, Ninh Bình có trên 6.000 doanh nghiệp hoạt động tại 5 khu công nghiệp (KCN) là KCN Khánh Phú, Gián Khẩu, Tam Điệp I, Phúc Sơn, Khánh Cư và 13 cụm công nghiệp. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, giải quyết việc làm cho nhân dân, thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương chú trọng thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT tại các khu, cụm công nghiệp.

Năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, các khu, cụm công nghiệp củng cố, duy trì các mô hình liên kết về ANTT như mô hình "Cụm an toàn về ANTT các khu công nghiệp với các xã giáp ranh", mô hình "Tự quản trong sản xuất, kinh doanh và đảm bảo ANTT"...

Tập trung tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động những nội dung công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nâng cao nhận thức cho người lao động về các chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ, góp phần hạn chế các cuộc đình công, lãn công... Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp, kế hoạch liên ngành trong công tác đảm bảo ANTT.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội ở các khu, cụm công nghiệp, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Tuy nhiên, tình hình ANTT tại các khu, cụm công nghiệp những năm gần đây có diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng trộm cắp tài sản, đình công, cháy nổ, ô nhiễm môi trường tại các KCN... ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp cũng như đời sống nhân dân.

Trong khi đó, công tác đảm bảo ANTT tại các khu vực này còn nhiều khó khăn, hiện nay mới chỉ có 2/5 KCN có Đồn công an và thành lập được cụm ANTT. Bên cạnh đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp trong các KCN chưa quan tâm đến công tác đảm bảo ANTT, việc phối hợp với lực lượng công an trong tham gia Cụm ANTT tại KCN và các xã giáp ranh còn mang tính hình thức, đối phó; đặc biệt ý thức về công tác tự phòng, tự quản tại một số công ty, doanh nghiệp chưa cao, còn có tâm lý giao khoán cho bảo vệ đơn vị, trong khi lực lượng bảo vệ tại một số doanh nghiệp trong KCN còn mỏng về số lượng, hạn chế về chất lượng, không được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ.

Đáng lo ngại là số lao động người nước ngoài đến làm việc tại các KCN ngày càng tăng, trong khi công tác phối hợp giữa Ban Quản lý các KCN tỉnh và Công an tỉnh về quản lý lao động người nước ngoài và việc trao đổi thông tin nắm tình hình các doanh nghiệp còn hạn chế, có lúc chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, một lượng lớn người lao động trong và ngoài tỉnh tập trung về địa bàn các khu, cụm công nghiệp kéo theo sự phát triển mạnh của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, hiệu cầm đồ... gây khó khăn cho công tác quản lý cư trú, quản lý nhân, hộ khẩu và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các ngành chức năng. Một số doanh nghiệp còn lợi dụng kẽ hở chính sách pháp luật, thực hiện pháp luật chưa nghiêm túc… gây khó khăn, bức xúc trong người lao động đã dẫn đến những sự việc đình công.

Cá biệt  vẫn có doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm: xả thải trái phép, bụi bẩn, thức ăn không đảm bảo gây ngộ độc... ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của công nhân và nhân dân quanh khu vực.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động chống đối trong và ngoài nước lợi dụng những vấn đề nhạy cảm trong nước để kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình tài trợ cho doanh nghiệp để xúi giục, kích động công nhân đòi hỏi quyền lợi, dân chủ, nhân quyền dẫn đến việc tụ tập, ngừng việc, lãn công trái pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến ANTT cũng như môi trường đầu tư của tỉnh.

Theo đồng chí Hoàng Đức Long, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Hiện nay, tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, việc tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT các khu, cụm công nghiệp là đòi hỏi tất yếu, nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Bài, ảnh: Kiều Ân