Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân đoàn 1, giai đoạn 2014-2019

Sáng 24/10, Quân đoàn 1 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2014 - 2019. Dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ thi đua toàn quân, các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến.

Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân đoàn 1, giai đoạn 2014-2019

Các đại biểu dự đại hội.

5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đoàn 1 luôn có bước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào Thi đua Quyết thắng đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ vươn lên giành thành tích cao; góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nổi bật là các phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao", "Luyện hay, bắn giỏi", "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn"… đã khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, ra sức huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Cùng với đó, các đơn vị đã nỗ lực tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ phát huy nội lực, quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", đảm bảo hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được coi trọng. Trong 5 năm, Quân đoàn có có 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 184 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; 169 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên cơ sở và 86 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp Quân đoàn; nhiều đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng được Bộ Quốc phòng và được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Tại Đại hội, trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2019-2024.

Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

 

Theo đó, Quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác thi đua-khen thưởng, nhất là tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời căn dặn của Người trong Di chúc. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, coi trọng tính thực chất, hiệu quả và bền vững.

Xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, các cấp, các ngành và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" theo Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Chủ động kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của các tổ chức trong cơ chế hoạt động của công tác thi đua khen thưởng. Trước mắt tập trung hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; chuẩn bị tốt mọi mặt, đặc biệt là văn kiện và nhân sự, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, 4 tập thể đã vinh dự được Quân đoàn tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2014 - 2019; 30 tập thể và 52 cá nhân tiêu biểu được Quân đoàn tặng Bằng khen.

Mai Lan