Đại hội Hội Luật Gia tỉnh Ninh Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2008-2013

Trong 2 ngày 27 và 28-11, tại Hội trường Công an tỉnh đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh tổ chức đại hội lần thứ IV.

Các đồng chí Nguyễn Tiến Thành, TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh, TVTU, Trưởng Ban dân vận tỉnh; Đinh Chung Phụng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương hội Luật gia Việt Nam... và 113 đại biểu chính thức về dự đại hội. Trong nhiệm kỳ 2003-2008, các cấp hội trong tỉnh đã nắm bắt kịp thời sự lãnh đạo của Đảng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự chỉ đạo của Trung ương Hội, trên cơ sở đó phát huy trí tuệ tập thể để triển khai, tổ chức thực hiện và giành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội III đã đề ra.  Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đại hội các cấp, dự án pháp luật của Nhà nước, văn bản pháp quy của địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đưa pháp luật vào cuộc sống; công tác tư vấn pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở.  Tổ chức hội và hội viên không ngừng được củng cố, kiện toàn, gắn với phát triển tổ chức, nhất là đưa tổ chức xuống cơ sở hoạt động của tổ chức hội và hội viên hiệu quả hơn.  Hội đã thường xuyên củng cố tổ chức, phát triển hội viên, từ 266 lên 1.200 hội viên; từ 7 lên 8 huyện, thành, thị hội với 56 chi hội trực thuộc,  từ 10 lên 23 chi hội xã, phường, thị trấn.

Trao Bằng khen cho các hội viên có thành tích.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh,TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát biểu chúc mừng và ghi nhận những kết quả, sự đóng góp quan trọng của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.  Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tập trung quan tâm tới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên của hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.  Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chuyên môn, quần chúng trong công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH ở địa phương.  Quan tâm tới việc tổng kết, rút kinh nghiệm, mở rộng các mô hình hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức và cá nhân, các điểm tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các hộ gia đình chính sách.  Cần thường xuyên quan tâm đến việc chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện.  Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ hội viên...

Đại hội đã trao phần thưởng của Trung ương, của tỉnh cho các tập thể và hội viên có thành tích xuất sắc trong thời gian qua

Đại hội cũng đã bầu 29 đồng chí vào BCH Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2008-2013.  Đồng chí Lê Văn Chắt được bầu làm chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

                                                                                      Tin, ảnh: Thùy Phương