Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh

Sáng 25/3, Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các cổ đông trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh

Quang cảnh đại hội.

Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh đang quản lý và vận hành 30 trạm cấp nước sạch, cung ứng nước cho trên 70 nghìn hộ dân của 38 xã trong tỉnh. Hiện nay số hộ dân đã lắp đồng hồ đo nước đạt trên 69% và số hộ đã sử dụng nước sạch của Công ty đạt trên 52 % số hộ dân của 38 xã.

Năm 2019 Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế được UBND tỉnh giao. Bộ máy từng bước được kiện toàn, hoạt động sản xuất diễn ra tương đối ổn định. Sản lượng nước sạch tiêu thụ năm 2019 đạt 4.124.583 m3, tỷ lệ thất thoát giảm dần từ 33,53% năm 2015 xuống còn 18,14% năm 2019. Tổng doanh thu đạt trên 36 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018.

Hoạt động sản xuất của Công ty đã đáp ứng tốt sự phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch cho người dân, chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các cổ đông đã tham gia thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể phấn đấu trong năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 2; thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu và công bố thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Hồng Giang - Anh Tuấn