Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Hoa Lư lần thứ XXII

Trong 2 ngày (26, 27/5), Đảng bộ Quân sự huyện Hoa Lư đã tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Hoa Lư lần thứ XXII

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Hoa Lư đã lãnh đạo LLVT huyện hoàn thành toàn diện các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, nổi bật là: Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện. 11/11 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập PCTT-TKCN, phòng chống cháy rừng. Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Tổ chức đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho 374 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 83,2% hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ 3 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (2015, 2016, 2017).

Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội thống nhất với các nội dung chủ yếu: hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong nhiệm kỳ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và 100%xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, kết hợp với diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hoàn thành 100%chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kiểm tra lực lượng thường trực 100%đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi. Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng đúng và có hiệu quả vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, đảm bảo tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: Thanh Thủy