Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 23 và 24/3, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật (Đảng bộ Quân sự tỉnh) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở khối trực thuộc. Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tới dự .

Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ phòng đã đề ra. Nổi bật là quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác kỹ thuật. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".

Bảo đảm kịp thời, đồng bộ, có chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của LLVT tỉnh. Cùng với đó, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì nghiêm túc, công tác giáo dục, định hướng nhận thức tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm và đã có những biện pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét; Tập trung xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện;

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, thảo luận, thông qua Nghị quyết, chương trình hành động và bế mạc Đại hội.

Sau hơn một ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ phòng Kỹ thuật đã thành công tốt đẹp. Đại hội có sự chuẩn bị kỹ càng; Đoàn Chủ tịch phát huy tốt vai trò trong quá trình duy trì, điều hành đại hội. Đã phát huy được dân chủ trong thảo luận các văn kiện, công tác bầu cử được tiến hành đúng nguyên tắc, thể hiện sự đồng thuận cao, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao. Qui trình tổ chức đại hội theo đúng chương trình đã xác định; đúng nguyên tắc, thủ tục.

Tin, ảnh: Hoàng Tâm