Đại hội Đảng bộ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 28/5, Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Tổng Công ty Công nghệp Hóa chất mỏ - Vinacomin và 74 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

5 năm qua, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nổi bật là đã phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh doanh; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, khơi dậy và phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển.

Công ty đã luôn đảm bảo an toàn trong lao động, bảo toàn vốn, sản xuất - kinh doanh có lãi; ổn định việc làm và thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, cải thiện điều kiện làm việc. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ đối với nhà nước. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chăm lo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật; tăng cường công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm. Đẩy mạnh ứng dụng, nghiên cứu KHKT để đổi mới công nghệ trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá rõ những kết quả, nguyên nhân đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Trong đó, phương hướng chung là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng Đảng; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 9 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 3 đồng chí.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nguyễn Khánh-Trường Giang