Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong 2 ngày 23 và 24/5, Hội Nông dân thành phố Tam Điệp đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Hồng Thái, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Bùi Thành Đông, TUV, Bí thư Thành ủy Tam Điệp.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên, nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Tam Điệp đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, 10/10 chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra đều đạt và vượt, một số chỉ tiêu vượt cao.

Sản xuất nông nghiệp thành phố có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển lịch theo hướng tích cực. An ninh lương thực được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải, nâng cao. Tổng giá trị trên 1 ha đất canh tác đạt 176,8 triệu đồng. 

Các địa phương trên địa bàn đã tích cực chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang hình thức sản xuất đa canh, giá trị kinh tế cao gấp 2 - 3 lần trồng lúa. Các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như: đào, dứa, bưởi, thanh long, ổi, rau quả được nhân rộng. Chăn nuôi thủy sản phát triển theo hướng hiện đại, quy mô lớn, hiệu quả cao.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo hiệu ứng, lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Hàng năm thành phố có 3.417 hộ nông dân đăng ký tham gia; trong đó có 2.033 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân tham gia tổ chức Hội; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác cán bộ được chú trọng quan tâm; tập trung xây dựng nhiều mô hình, phần việc thiết thực, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. 

Vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định trong các phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023- 2028 là: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Tam Điệp ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Nông dân thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt hơn công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đề nghị Hội Nông dân thành phố tăng cường triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển các mô hình sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho nông dân. Hỗ trợ thành lập và nhân rộng các mô hình "Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", gương "Nông dân sáng tạo, khởi nghiệp". Các mô hình kinh doanh thực phẩm an toàn...

Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo bước đột phá mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Tam Điệp lần thứ X nhiệm kỳ 2023 2028
Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023- 2028.

Trần Dũng- Trường Giang