Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 30/5, Hội Nông dân huyện Yên Khánh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2023 -2028

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy Yên Khánh cùng 168 đại biểu đại diện cho trên 22.000 hội viên nông dân trên địa bàn toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Yên Khánh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu do Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Trong đó, các cấp Hội đã chú trọng các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên để tập hợp, thu hút nông dân vào tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 2.950 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện đến nay là 22.053 hội viên. Hàng năm có 100% cơ sở Hội, 95% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở và chi hội không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Hội tập trung xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, triển khai nhiều phong trào như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững… Tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân.

Cùng với đó, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Qua đó, vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng địa phương.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2023 2028
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đề ra mục tiêu: Tập hợp các tầng lớp nông dân tham gia tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng Nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao nhận thức toàn diện cho hội viên, nông dân về ý thức chính trị, thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tiếp thu khoa học kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, xây dựng gia đình nông dân bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ. Đồng thời đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện.

Phấn đấu hàng năm, 100% hội viên, nông dân được học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Hội Nông dân huyện và 100% cơ sở, 95% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở Hội, chi hội không hoàn thành nhiệm vụ. Có từ 70% hộ hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có trên 50% số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Hội Nông dân huyện xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình "Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ", 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất 1 điểm sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; phối hợp tư vấn, hướng dẫn cho hội viên nông dân về quy trình xây dựng tem truy xuất nguồn gốc, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Phối hợp dạy nghề cho trên 1.000 lao động. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 3.000 hội viên trở lên...

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2023 2028
Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Khánh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 25 đồng chí; bầu  đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kiều Ân - Thái Học