Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ VI

Ngày 19/6, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ VI

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Quang

5 năm qua, các cấp Hội Luật gia của tỉnh đã quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và bán sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đoàn kết, phát huy trí tuệ, tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ V đề ra.

Phối hợp tổ chức 1.903 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 187.932 lượt người tham dự, viết hơn 2000 tin, bài, cấp phát hơn 10.000 cuốn sách pháp luật, 36.930 tờ gấp phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần tích cực vào nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Hội còn làm tốt việc tham gia giám sát thi hành pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Tất cả các tiêu chí đề ra trong nhiệm kỳ trước đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kết hoạch ở mức cao. Những kết quả trên, đã góp phần tạo hành lang pháp lý thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, từng bước khảng định và nâng cao vai trò, vị thế Hội Luật gia trong đời sống xã hội.

aĐồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển hội viên ở các cấp Hội.

Chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Tham gia phối hợp giải quyết  khiếu nại tố cáo, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và  các hoạt động phòng chống tội phạm...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Hội Luật gia tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Nâng cao nhận thức của các hội viên về tính chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, định hướng, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng, xây dựng và tổ chức  thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể của mỗi cấp Hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

aĐồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; tích cực học tập nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng Hội Luật gia vững mạnh.

Đổi mới nội dung phương thức tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở, tăng cường mối quan hệ và phối hợp tổ chức các hoạt động  để thu hút và tập trung được trí tuệ của đội ngũ luật gia.

Thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại; tham gia giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật; tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính…

Tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác, góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội; bảo vệ quyền tự do dân chủ, quyền lợi chính đáng của công dân, bảo vệ pháp chế XHCN; góp phần giữ vững sự ổn định chính trị- xã hội, nâng cao vị thế của Hội Luật gia tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã  bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Luật gia Nguyễn Hùng Tiến được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 5 cá nhân; bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho 5 tập thể và 10 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội Luật gia.

Trần Dũng