Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 350 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 350 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí đại diện Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu III. 95 đại biểu đại diện cho trên 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 350 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo Quân khu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX.  

Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng kế hoạch và hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương theo phân cấp để chỉ đạo tiến hành phúc tra, sắp xếp đúng thời gian, chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Công tác huấn luyện ngày càng được coi trọng, đảm bảo phương châm "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả".  

Kết quả huấn luyện hàng năm, 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.  

Cùng với đó, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các chính sách đối với quân nhân và hậu phương quân đội; thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia tham gia có hiệu quả các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Quân  đội chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường xây dựng mối đoàn kết quân- dân nơi đơn vị đóng quân.  

Đảng bộ Sư đoàn nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Giữ vững danh hiệu Đảng bộ vững mạnh xuất sắc, Sư đoàn vững mạnh toàn diện.  

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới", Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá những kết quả, nguyên nhân, bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới.  

Trong đó phương hướng chung là: tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, từng bước nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày (7 và 8/7), trong chương trình, Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại  hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX. Đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn khóa X; bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025...

Mai Lan - Trường Giang