Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 3 ngày làm việc (từ 4-6/8) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Nam

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân khu 3 đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu 3 hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là: Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên, thế trận quốc phòng-an ninh và thế trận lòng dân được củng cố; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được xây dựng ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển KT-XH các địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; điều chỉnh biên chế tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh; tăng cường kỷ luật, cải cách hành chính quân sự. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao đời sống bộ đội; công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đồng bộ, chất lượng tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Sự phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với các tỉnh, thành ủy ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đảng bộ, LLVT Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiêm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chủ động nắm chắc, nhận định, đánh giá đúng tình hình, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, kịp thời xử trí tốt các tình huống không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập KVPT, diễn tập bảo đảm KVPT của các sở, ngành, diễn tập PCLB-TKCN… gắn với xây dựng các kế hoạch, phương án về phòng thủ dân sự. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ, LLVT Quân khu vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu". Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Đại hội đã bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 13 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.                                                     

Hồng Nam

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện