Đại hội chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 23-24/3, tại Khách sạn Hoàng Sơn đã diễn ra Đại hội lần thứ IV, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 2 đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở trong Khối.

Đại hội chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, đại biểu các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và 35 đảng viên trong chi bộ Sở.

Nhiệm kỳ qua (2015-2020), chi ủy, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng gắn với đổi mới công tác chuyên môn sát với thực tiễn. Do vậy, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ III đề ra.

Nổi bật là lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông; chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, thông tin trên địa bàn tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước; tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và Nghị quyết số 09 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2023.

Đến nay, hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được triển khai và đi vào hoạt động tại 20 sở, ban, ngành, 8 UBND huyện, thành phố và 145 xã, phường, thị trấn với tổng số hơn 2.100 thủ tục…

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức được triển khai nghiêm túc, sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong rèn luyện và chất lượng thực thi công vụ. Công tác xây dựng chi bộ được chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 6 đảng viên, 4/5 năm chi bộ đạt danh hiệu chi bộ tiêu biểu xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, quyết định, đó là: Ban Chấp hành chi bộ cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế, chính sách, phương thức quản lý mới, hướng đi và giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 lĩnh vực quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, tinh gọn, sử dụng hợp lý nguồn lực hiện có để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển phần mềm; có kế hoạch, lộ trình đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật công nghệ thông tin trong tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu.

Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, vai trò tiền phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ khóa mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc sở được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 đồng chí và thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm, thí điểm cấp cơ sở trong Khối.

Thùy Phương- Trường Giang