Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Sáng 22/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Hoa Lư đã có buổi tiếp xúc với cử tri xóm Tân Mỹ, xã Ninh Mỹ.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Hoa Lư thông báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV; kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 của tỉnh, của huyện và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, của huyện trong năm 2019. Đồng thời nêu một số ý kiến, kiến nghị để các cấp, các ngành quan tâm giải quyết.

Theo đó cử tri kiến nghị tỉnh, huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho các địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới để nâng cao ý thức tự làm chủ, tham gia sâu rộng hơn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của người dân.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh việc thi công tuyến đường Đinh Tiên Hoàng kéo dài; có kế hoạch để chuyển đổi phần diện tích hơn 6 ha hiện đang giao cho HTX nông nghiệp Phong Hòa làm dịch vụ sản xuất nhưng không hiệu quả do hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực này không đáp ứng được yêu cầu.

Đối với hơn 16 ha khu vực Triều Áng, cử tri đề nghị tỉnh, huyện tạo điều kiện để nhân dân chuyển đổi thành mô hình chuyên canh lúa-cá hoặc chuyên canh thủy sản để tăng hiệu quả kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Trí, TUV, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư đại diện cho các đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã tiếp thu ý kiến các đại biểu.

Đối với đề nghị đẩy nhanh thi công tuyền đường Đinh Tiên Hoàng kéo dài, tổ đại biểu HĐND xin tiếp thu, báo cáo UBND tỉnh quan tâm giải quyết. Đối với việc xây dựng nông thôn mới, đồng chí cho biết tỉnh và huyện đã hết sức quan tâm, vận dụng đến mức tối đa các nguồn lực để hỗ trợ các địa phương, tuy nhiên do nguồn lực có hạn nên đề nghị địa phương và các tầng lớp nhân dân chia sẻ với tỉnh và huyện, phát huy tốt hơn nữa tinh thần làm chủ, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn, đúng với tính chất dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng.

Đồng chí cũng cho rằng việc chuyển đổi mục đích, mô hình nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất là chính đáng, do đó đề nghị UBND huyện Hoa Lư chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với địa phương rà soát quy hoạch, kế hoạch có liên quan, để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Xuân Trường - Trường Giang