Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ninh Hòa

Ngày 6/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện Hoa Lư đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ninh Hòa (Hoa Lư). Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ninh Hòa

Các đại biểu tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Hòa.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2018 của tỉnh; báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8.

Cùng với việc bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào các kết quả phát triển KT- XH của tỉnh, của huyện, cử tri xã Ninh Hòa đã nêu các ý kiến, kiến nghị đối với một số vấn đề về: tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế thôn; việc triển khai bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ từ cơ sở, đảm bảo khách quan, công bằng; đề nghị tỉnh có quy hoạch xây dựng nghĩa trang có tầm nhìn lâu dài, phù hợp cảnh quan, hiện đại, tránh tình trạng manh mún, đồng thời xây dựng được đài hóa thân ở địa điểm phù hợp;

Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các thôn, xóm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; nâng cao kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh giống, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp; đề nghị tỉnh, huyện quan tâm có thêm các chính sách khuyến khích người dân làm nông nghiệp, gắn bó với đồng ruộng; hỗ trợ phát triển thêm các mô hình kinh tế hiệu quả, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn những ý kiến, kiến nghị hết sức trách nhiệm và thẳng thắn của cử tri. Đồng chí cũng đã trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh:

Về vấn đề quy hoạch nghĩa trang, đồng chí cho biết tỉnh đã có chủ trương, chiến lược từ nhiều năm trước, tuy nhiên, vướng mắc nằm ở nhận thức của một bộ phận nhân dân vì chưa đồng thuận trong xây dựng Đài hóa thân. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Tam Điệp khắc phục những kiến nghị của người dân liên quan đến thực hiện dự án, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cho nhân dân để tạo sự nhất trí cao.

Đối với việc quản lý chất lượng giống, thuốc bảo vệ thực vật, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành liên quan như nông nghiệp, y tế kiểm tra các đơn vị cung ứng, kinh doanh trong lĩnh vực này, song song với đó là tiến hành tuyên truyền, ký cam kết…

Về đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ để tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân trong phát triển nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: tỉnh đã có nghị quyết khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp, phối hợp sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế mức độ đầu tư vào lĩnh vực này của các doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện tỉnh đang tiếp tục kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao đổi với cử tri một số nội dung khác liên quan đến xây dựng nông thôn mới, các dự án triển khai trên địa bàn, thực hiện việc tinh giản bộ máy…

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đồng chí đề nghị huyện sớm giải quyết và báo cáo kết quả tới cử tri.

Đào Duy- Thế Minh