Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Cục Công nghệ thông tin vừa có thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân phục vụ công tác tại Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an.

Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Thông báo của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

Công dân Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương, và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc có trình độ cao hơn, chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, điện tử viễn thông, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện - điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp,… tại các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

2. Phương thức tuyển chọn: Xét tuyển

3. Số lượng cần tuyển

- Cán bộ công nghệ thông tin (Quản trị mạng; Máy chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu; Phần mềm, ứng dụng): 05 chỉ tiêu.

- Cán bộ kỹ thuật (điện, điều hòa chính xác, ắc quy, bể dầu và phòng cháy, chữa cháy hệ thống công nghệ thông tin): 03 chỉ tiêu.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

4.1. Tiêu chuẩn chung

a. Yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức

Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an; có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

b. Yêu cầu về độ tuổi, sức khỏe

- Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến đủ 30 tuổi; Riêng công dân có học vị Tiến sĩ tuyển chọn đến đủ 35 tuổi, học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư tuyển chọn đến đủ 40 tuổi.

- Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an và các quy định sau:

+ Chiều cao, cân nặng: Đối với nam từ 1m62 đến 1m93; đối với nữ từ 1m56 đến 1m78. Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30.

+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 18-20/10; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 05 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19/10 trở lên.

c. Về năng lực

- Có khả năng tổng hợp tình hình và xu thế phát triển của ngành công nghệ thông tin, nền tảng và tiêu chuẩn mới trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, có kỹ năng soạn thảo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án… về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

4.2. Về trình độ đào tạo chuyên môn

a. Đối với chỉ tiêu công nghệ thông tin: (Quản trị mạng: 01 chỉ tiêu; quản trị, vận hành máy chủ: 01 chỉ tiêu; Quản trị cơ sở dữ liệu: 01 chỉ tiêu; Phần mềm, ứng dụng: 02 chỉ tiêu)

- Tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp) các chuyên ngành/ngành: Máy tính (74801); Công nghệ thông tin (74802) .

- Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác.

b. Đối với chỉ tiêu điện, điều hòa chính xác, ắc quy: 03 chỉ tiêu

Tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp) các chuyên ngành/ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (75103), Kỹ thuật điện (7520201), Kỹ thuật điện tử viễn thông (7520207), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7520216), Công nghệ kỹ thuật nhiệt (7510206), Kỹ thuật điện lạnh, Kỹ thuật nhiệt (7520115).

- Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác.

5. Thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 4, khi xét tuyển chọn vào Công an nhân dân được tính điểm ưu tiên tuyển chọn theo các nhóm cụ thể như sau:

Nhóm 1: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 05 điểm ưu tiên: Công dân có chức danh giáo sư, phó giáo sư; có trình độ tiến sĩ; công dân là con đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ;

Nhóm 2: Công dân có trình độ thạc sĩ được tính 04 điểm ưu tiên;

Nhóm 3: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 03 điểm ưu tiên: Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi; công dân có bằng đại học thứ 2 trở lên; công dân có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên, TOEIC đạt 900 trở lên, TOEFL (PBT) đạt 547 trở lên, TOEFL (CBT) đạt 210 trở lên, TOEFL (iBT) đạt 78 trở lên, CEFR B2 trở lên và tương đương;

Nhóm 4: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 02 điểm ưu tiên: Công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh Công an nhân dân; cán bộ, công nhân công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

Nhóm 5: Công dân là người dân tộc thiểu số được tính 01 điểm ưu tiên.

6. Hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay;

- Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu chung của Bộ Công an), không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú;

- Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa (nếu có); quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (trường hợp đối tượng dự tuyển là giáo sư và phó giáo sư);

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên: công dân là con đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh CAND; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ (trong giờ hành chính): từ ngày 15/11/2023 đến 15/12/2023.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng 318, Nhà E, số 80 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 091.234.8787; 096.565.8629.

Mã ngành và chuyên ngành theo Danh mục thống kê ngành đào tạo tại Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

(VTV)