Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Có kế hoạch sửa chữa 2 cống qua Quốc lộ 21B thuộc địa bàn xã Tân Thành

Cử tri huyện Kim Sơn đề nghị sửa chữa 2 cống qua Quốc lộ 21B thuộc địa bàn xóm 3, xã Tân Thành bị sập.

Về ý kiến này của cử tri, UBND tỉnh trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra, đề xuất với Tổng cục đường bộ Việt Nam đưa 2 cống trên vào danh mục, kế hoạch bảo trì năm 2021.

Ngày 14/5/2020, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã kiểm tra và thống nhất đưa danh mục này vào kế hoạch năm 2021. Trước mắt, để đảm bảo ATGT, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo khắc phục đảm bảo ATGT cho các phương tiện tham gia giao thông trên 2 cống trên.

Xử lý đọng nước cục bộ khi xảy ra mưa lớn trên đường ĐT 480C và ĐT 480B

Cử tri huyện Yên Mô đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng, đọng nước khi mưa lớn trên tuyến đường ĐT 480C đoạn ngã ba xóm Đình Tam Dương; đoạn xóm mới Khánh Dương; tuyến đường 480B, đoạn từ chùa Cống đến xóm Thị, xã Yên Phong.

Về đề nghị này, UBND tỉnh trả lời như sau: Đối với đường ĐT 480C đoạn ngã ba xóm Đình Tam Dương, tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục tình trạng tại các vị trí tuyến đường như cử tri nêu.

Đối với đường ĐT 480B, hiện trạng tuyến đường nơi cử tri nêu đã có hệ thống rãnh thoát nước dài 1.005m, cơ bản đáp ứng yêu cầu thoát nước mặt đường. Đơn vị quản lý đã chỉ đạo nhà thầu thực hiện bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường, tăng cường theo dõi, kịp thời xử lý các vị trí đọng nước cục bộ khi xảy ra mưa lớn.

Hoàn thành việc chuyển đổi mã thẻ BHYT theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam

Cử tri thành phố Ninh Bình đề nghị: Theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; trước đây người tham gia kháng chiến chống Mỹ (từ ngày 30/4/1975 trở về trước) được cấp thẻ BHYT hưởng 100% (mã KC2) chi phí khám, chữa bệnh nhưng từ năm 2018 đến nay chỉ được hưởng 80% (mã KC4). Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan xem xét cho các đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm như trước đây.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Ngày 11/3/2019, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản số 713/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn đổi mã thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng có mã thẻ BHYT là KC.

BHXH tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát hồ sơ các đối tượng trên và thực hiện chuyển đổi mã thẻ BHYT theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Đến nay, các đối tượng người tham gia kháng chiến theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008  của Thủ tướng Chính phủ có mã thẻ BHYT là KC4 (mức hưởng 80%) đã được chuyển về mã thẻ BHYT KC2 (mức hưởng 100%).

Bố trí đủ kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 

Cử tri thành phố Tam Điệp đề nghị tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện cuộc vận  động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cho ủy ban MTTQ cấp xã theo Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Thực hiện Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính, ngân sách tỉnh đã bố trí đủ kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để đảm bảo thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với mức 25 triệu đồng/năm/xã đối với xã thuộc vùng khó khăn, xã bãi ngang; các xã còn lại mức 20 triệu đồng/năm/xã (bằng quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính).

P.B.Đ

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện