Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri huyện Nho Quan, huyện Hoa Lư, huyện Kim Sơn và huyện Gia Viễn có ý kiến kiến nghị như sau:

Căn cứ vào lưu lượng,  phương tiện để lắp đèn tín hiệu
tại ngã tư đường 12B qua xã Phú Lộc

Cử tri huyện Nho Quan có ý kiến đề nghị lắp đặt hệ thống đén tín hiệu tại ngã tư giao nhau giữa đường 12B và đường du lịch Bái Đính- Cúc Phương, đoạn đường đi qua xã Phú Lộc. Vị trí này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam điều chỉnh, bổ sung hệ thống an toàn giao thông nút giao giữa đường 12B và đường du lịch Bái Đính - Cúc Phương. Đến nay, nhà thầu thi công đã hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại nút giao trên theo thiết kế được phê duyệt, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân.

 Đối với việc lắp đèn tín hiệu sẽ bố trí lắp đặt tại thời điểm phù hợp căn cứ vào lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua nút giao trên. UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường, tăng cường theo dõi báo cáo các vấn đề phát sinh để điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

Tiếp tục bố trí nguồn lực cho dự án đường Đinh Tiên Hoàng, 
phục vụ đi lại của nhân dân

Cử tri huyện Hoa Lư đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua địa bàn xã Ninh Mỹ. Hiện tiến độ thi công chậm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đi lại của nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Dự án đường Đinh Tiên Hoàng được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 29/4/2016; thời gian thực hiện từ năm 2016-2020. Dự án được thi công từ tháng 11/2017.  Đến nay đã cơ bản thi công hoàn thành việc đắp nền đường và tiến hành gia tải từ Km0+000 đến km 1+800 dài 1,8km (trong đó có 1,5km qua xã Ninh Mỹ).

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục bố trí nguồn lực cho dự án trên đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó có 1,5 km qua xã Ninh Mỹ để thuận tiện cho sản xuất và đi lại của nhân dân.

UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn tổng hợp, xây dựng
Điếm canh trên đê Bình Minh II 

Cử tri huyện Kim Sơn đề nghị xây dựng Điếm canh đê trên đường BM7 giáp đê Binh Minh II  thuộc địa bàn xã Kim Trung.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Tiếp  thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, ngày 17/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 153/UBND-VP3 giao các cơ quan chuyên môn tổng hợp công trình xây dựng Điếm canh đê trên đường BM7 giáp đê Binh Minh II thuộc địa bàn xã Kim Trung vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn ngân sách cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc nạo vét, mở rộng dòng chảy ngã ba Gián Khẩu
là chưa cần thiết

Cử tri huyện Gia Viễn đề nghị nạo vét, mở rộng dòng chảy khu vực cầu Gián Khẩu bảo đảm tiêu, thoát lũ sông Hoàng Long khi có lũ lớn.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Trận lũ lịch sử năm 2017, dòng chảy khu vực Gián Khẩu đã đảm bảo tiêu, thoát lũ. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, hiện nay, phía thượng lưu cầu Gián Khẩu thuộc địa phận Ninh Bình đang được nạo vét, mở rộng lòng dẫn đảm bảo việc tiêu thoát lũ theo quy hoạch. Do đó, trước mắt việc nạo vét, mở rộng dòng chảy ngã ba Gián Khẩu thời điểm này là chưa cần thiết.

P.B.Đ