Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Liên Sơn (Gia Viễn), phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) và phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Liên Sơn (Gia Viễn) tiếp tục kiến nghị: Lòng kênh A312 đoạn từ cầu Đông Cai đến Sơn Dương có nhiều bèo tây gây ách tắc, ngập úng khi mưa, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện sớm có giải pháp khắc phục để nhân dân yên tâm sản xuất.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Kênh tiêu Đồng Chưa đoạn từ cầu Đông Cai đến Sơn Dương hiện tại đã có phát sinh nhiều bèo tây. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện sẽ khẩn trương phối hợp với các HTX nông nghiệp trên địa bàn tiến hành vớt, khơi thông dòng chảy trước khi vào mùa tiêu úng. 

* Cử tri phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) đề nghị thành lập và xây dựng Trường THCS Tây Sơn để thuận tiện cho việc học tập của các học sinh trong độ tuổi THCS của phường. Hiện nay, tổng số học sinh trong độ tuổi THCS của phường đang theo học tại các trường cấp 2 trên địa bàn thành phố là 235 học sinh.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Theo đó, đến năm 2025 sẽ thực hiện việc sáp nhập các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên cùng địa bàn thành trường phổ thông nhiều cấp học có tổng số lớp từ 26 lớp trở xuống (dự kiến thực hiện đối với xã Quang Sơn và xã Yên Sơn). Đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc sáp nhập các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên cùng địa bàn thành trường phổ thông nhiều cấp học có tổng số lớp từ 27 lớp trở xuống (dự kiến thực hiện đối với phường Tân Bình). 

Trong thời gian tới, căn cứ vào mục tiêu từng giai đoạn và cơ cấu trường lớp, UBND thành phố sẽ triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, điều chỉnh lại quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường, hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nếu đơn vị nào có đủ điều kiện, thành phố sẽ tiến hành đề xuất việc sắp xếp lại cho phù hợp. 

* Cử tri phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình) kiến nghị: Đường Lý Nhân Tông (đoạn gần cầu Anh Trỗi) dài 200m đã xuống cấp, đề nghị UBND thành phố hỗ trợ xi măng theo chủ trương, nhưng đến nay chưa được thực hiện. 

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Ninh Bình trả lời như sau: UBND thành phố Ninh Bình đã có văn bản về việc hỗ trợ xi măng cho các phường xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của các phường trên địa bàn thành phố. Nội dung này đã được UBND phường Nam Bình triển khai đến các phố và nhân dân trên địa bàn phường. 

Tuy nhiên, tại phố Trại Lộc, nhân dân chưa thống nhất được mức đóng góp để UBND thành phố hỗ trợ xi măng xây dựng con đường dài 200m trên. Hiện nay UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch về việc hỗ trợ xi măng và Hướng dẫn quy trình thủ tục hỗ trợ xi măng cho các phường xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Yêu cầu UBND phường tiếp tục tuyên truyền các hộ dân thực hiện theo chủ trương của thành phố. 

P.B.Đ