Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Điều chỉnh dự án xây dựng Trạm bơm Khánh Thủy

Cử tri huyện Yên Khánh có ý kiến đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm bơm Khánh Thủy phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp của xã Khánh Thủy. 

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Đây là nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND huyện Yên Khánh; đến năm 2019, nguồn vốn bố trí cho dự án đảm bảo theo tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên phải điều chỉnh lại dự án. 

Huyện Yên Khánh đã tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án và công trình Trạm bơm Khánh Thủy đã được thực hiện vào cuối năm 2019 đưa vào sử dụng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tại xã.

Triển khai thi công các hạng mục cấp thiết nâng cấp đê sông Vó

Cử tri huyện Hoa Lư có ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê sông Vó thuộc dự án đê bao lũ phía tây sông Chanh giai đoạn 2.

Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau: Dự án nâng cấp tuyến đê bao lũ phía tây sông Chanh giai đoạn 2, là một thành phần trong dự án xây dựng các tuyến đê bao gạt lũ phía tây sông Chanh huyện Hoa Lư. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn viện trợ nước ngoài (vốn ODA và tài trợ của các tổ chức quốc tế).

Hiện nay, dự án đang gặp khó khăn về nguồn vốn, do đó UBND huyện Hoa Lư đã khảo sát và đề nghị đơn vị thi công tổ chức triển khai thi công một số hạng mục cấp thiết phục vụ công tác phòng, chống bão lụt và sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Đầu tư sửa chữa hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 12B 

Cử tri huyện Kim Sơn có ý kiến đề nghị sớm đầu tư sửa chữa hệ thống thoát nước trên trục đường Quốc lộ 12B khu vực xã Kim Đông vì đã xuống cấp, có đoạn không thoát được nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến môi trường.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Ngay sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Kim Sơn kiểm tra và có phương án khắc phục, sửa chữa. 

Đến nay, hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 12B đã được đầu tư sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Chưa có quy định cụ thể giải quyết chính sách cho giáo viên đã nghỉ việc nhưng chưa được hưởng chế độ gì 

Cử tri thành phố Tam Điệp có ý kiến phản ánh, trên địa bàn thành phố có một số trường hợp có thời gian công tác lâu năm tại các trường Mầm non, Trung học cơ sở (có trường hợp 25 năm) về nghỉ nhưng không được hưởng chế độ gì; tháng 5/2018 những người này được hướng dẫn kê khai thời gian công tác nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Đối với vấn đề cử tri phản ánh, UBND tỉnh trả lời như sau: Các trường hợp nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Tam Điệp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án giải quyết. Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp danh sách những đối tượng cử tri nêu, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, đến nay Nhà nước chưa có quy định cụ thể giải quyết chính sách cho các đối tượng trên để làm căn cứ triển khai thực hiện.

P.B.Đ