Cử tri hỏi-cơ quan chức năng trả lời

Cử tri phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp) đề nghị về việc quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư sau khi thực hiện GPMB thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua khu vực phường Tân Bình ở vị trí phù hợp, đảm bảo đồng bộ hạ tầng để các hộ gia đình chuyển đến ở ổn định cuộc sống và sản xuất.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành 2 đồ án quy hoạch chi tiết, dự kiến bố trí đất tái định cư cho các hộ dân thuộc đối tượng phải GPMB để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam. Cụ thể như sau: Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư mới xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp có quy mô 11,67 ha được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 12/8/2019; Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư tổ 9, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp có quy mô 5,15 ha được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 21/8/2019.

Về việc xây dựng kết cấu hạ tầng: UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự án xây dựng kết cấu hạ tầng các khu tái định cư theo quy hoạch đồng bộ đảm bảo đúng quy định, cụ thể: xây dựng hệ thống đường giao thông, vỉa hè; xây dựng hệ thống cấp thoát nước; xây dựng hệ thống cấp điện sinh hoạt; xây dựng hệ thống cấp điện chiếu sáng.

* Cử tri xã Gia Vân (Gia Viễn) kiến nghị: Trong những năm qua, xã Gia Vân đã giải phóng gần 100 ha để thực hiện phát triển du lịch dịch vụ, các công trình phúc lợi và cụm công nghiệp, do vậy sau mỗi trận mưa lớn mặc dù có trạm bơm với tổng công suất là 1.200 m3/giờ nhưng do nước mặt cụm công nghiệp tràn xuống nên xã Gia Vân có nguy cơ bị ngập úng trên diện rộng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, nâng cấp công suất Trạm bơm Gia Vân và mở rộng kênh tiêu để đảm bảo tốt việc tiêu úng.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Trạm bơm Gia Vân có 3 tổ máy, mỗi máy có công suất 4.000m3/h, tổng công suất thiết kế của Trạm là 12.000m3/h; diện tích tiêu theo quy hoạch là 458 ha. Hiện nay, do phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nên đã thu hồi GPMB khoảng 115 ha; do đó Trạm bơm Gia Vân không đáp ứng yêu cầu tiêu úng cho khu vực xã Gia Vân (vì hệ số tiêu công nghiệp gấp 3 lần tiêu cho lúa). Mặt khác, hệ thống kênh tiêu bị bồi lắng không đảm bảo dẫn nước. UBND huyện đã có Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 11/9/2018 xin lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp Trạm bơm Gia Vân và hệ thống kênh tiêu chính bằng nguồn ngân sách tỉnh trình UBND tỉnh; do trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 không bố trí vốn đầu tư dự án này. Để bảo đảm tiêu úng cho khu vực xã Gia Vân, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét trong thời gian tới.

* Cử tri phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) đề nghị hiện nay, các tổ dân phố thuộc khu vực chân núi Cánh Diều như phố Vạn Xuân 1, Vạn Xuân 2, Ngọc Xuân, Ngọc Sơn, Ngọc Mỹ, vào mùa mưa nước thải sinh hoạt hay bị tắc, úng ngập cục bộ, đề nghị UBND thành phố cho kiểm tra, sớm có quy hoạch làm cống thoát nước từ khu vực Nhà máy Điện đến cống Chân Chim để bảo đảm tiêu thoát nước trên địa bàn.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Ninh Bình trả lời như sau: UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan kiểm tra thực trạng, kết quả cụ thể tại khu vực dân cư trên đang thoát nước sinh hoạt ra các ao, hồ phía chân núi Cánh Diều và chạy về cống Chân Chim, hiện tại chưa có hệ thống cống, rãnh. Mặt khác, việc nuôi thả cá của một số hộ dân tại các ao hồ trên gây cản trở dòng chảy, nhất là vào mùa mưa bão, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ. UBND thành phố đã giao UBND phường Thanh Bình tổ chức khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực. Hiện tại, UBND phường Thanh Bình đã thực hiện xong và báo cáo UBND thành phố.

Về việc xây dựng cống thoát nước: do nguồn kinh phí để xây dựng hệ thống thoát nước nêu trên rất lớn nên hiện tại thành phố chưa bố trí được kinh phí để thực hiện.

P.B.Đ