Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri huyện Hoa Lư; huyện Yên Khánh; huyện Kim Sơn và thành phố Tam Điệp có ý kiến kiến nghị như sau:

Các thông số về môi trường của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép

Cử tri huyện Hoa Lư có ý kiến phản ánh, Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình vẫn xả khói bụi ra môi trường, thời gian xả thải vào khoảng từ 22 giờ đến 3 giờ sáng và đề nghị tỉnh cho kiểm tra, giải quyết.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2691/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2013; được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn vận hành của dự án; giấy xác nhận số 57/GXN-BTNMT ngày 12/6/2015. Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu 24/24 giờ về hệ thống tiếp nhận dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 5/3/2019.

Theo dõi kết quả quan trắc khí thải tự động, liên tục qua hệ thống tiếp nhận dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, tại các thời điểm các thông số môi trường trong khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam cho phép, không có hiện tượng xả thải vượt quy chuẩn như ý kiến của cử tri phản ánh.

Tuy nhiên, vào thời điểm từ 13h15 đến 14h25 ngày 12/7/2019, thông số Hydroflorua (HF) vượt 2,46 lần quy chuẩn cho phép. Nguyên nhân do bị tắc vòi phun dung dịch nước vôi trong, khí HF không hấp thụ triệt để. Khi phát hiện có chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép trên hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty kiểm tra hoạt động của nhà máy, tìm nguyên nhân gây ra sự cố để khắc phục. Tổng thời gian Công ty khắc phục sự cố khoảng 10 phút.

Đến nay, qua theo dõi giám sát các thông số môi trường trên hệ thống dữ liệu quan trắc tự động, liên tục cho thấy các thông số đều đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Đầu tư dự án xây dựng tuyến kết nối đường vào Khu công nghiệp Khánh Phú

Cử tri huyện Yên Khánh có ý kiến đề nghị quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng đoạn đường kết nối vào Khu công nghiệp Khánh Phú đến đê Hữu sông Đáy có chiều dài khoảng 1,3km để tránh ùn tắc giao thông tại cửa ngõ Khu công nghiệp Khánh Phú.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Ngày 21/8/2019, UBND huyện Yên Khánh đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến kết nối đường vào Khu công nghiệp Khánh Phú với đê Hữu sông Đáy với tổng mức đầu tư 14,8 tỷ đồng, đã bố trí 5 tỷ đồng, dự án dự kiến triển khai và hoàn thành năm 2020.

Hoàn thiện lưới điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất nuôi trồng thủy sản

Cử tri huyện Kim Sơn đề nghị đầu tư đường điện 3 pha từ đường xương cá 6 đến kênh tiêu và dọc theo đường kênh tiêu phía Bắc, đoạn từ xương cá 4 theo đường BM7 xuống đến kênh tiêu xã Kim Đông.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Trên địa bàn xã Kim Đông, các đường xương cá 4, 5, 6 đều có hệ thống đường điện 3 pha 0,4KV chạy ngang từ đường 481 đến đường BM7 để phục vụ sinh hoạt và sản xuất nuôi trồng thủy sản.

Việc đầu tư đường điện từ đường xương cá 6 và xương cá 4 theo đường MB7 vào khu vực kênh tiêu phía Bắc, ngành điện có kế hoạch thực hiện vào năm 2020. Cụ thể: xây dựng 1,3km đường dây 0,4KV 3 pha từ MB7 đến kênh tiêu phía Bắc (nguồn từ trạm biến áp Đoàn 500 và KCN). Xây dựng 2,3km đường dây 0,4 KV 3 pha chạy ngang từ đường xương cá 4 đến đường xương cá 6 (nguồn cấp từ Trạm biến áp Đoàn 500, Trạm biến áp Kim Đông 3, 4 và Trạm biến áp Đoàn 104).

Nghiên cứu, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai phù hợp, phục vụ cho sản xuất

Cử tri thành phố Tam Điệp có ý kiến: năm 2018, UBND tỉnh đã quan tâm phân bổ hạt giống lúa để hỗ trợ cho các hộ dân khôi phục sản xuất, khắc phục thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên, số lượng hạt giống được hỗ trợ chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sản xuất của các hộ dân, dẫn đến việc có hộ dân không sử dụng, nhiều trường hợp sử dụng giống lúa hỗ trợ không đủ để cấy hết diện tích, do không mua được giống lúa như hỗ trợ nên sử dụng giống lúa khác; dẫn đến có nhiều giống lúa trên một mảnh ruộng, gây khó khăn cho việc chăm sóc, thu hoạch, ảnh hưởng đến sản xuất.

Cử tri đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai bằng hình thức phù hợp (hỗ trợ bằng tiền hoặc hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng) để đạt hiệu quả tốt hơn.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, đề xuất các nội dung hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

P.B.Đ