Cử tri hỏi-cơ quan chức năng trả lời

Cử tri huyện Yên Mô; huyện Hoa Lư và huyện Yên Khánh có ý kiến kiến nghị như sau:

Lập phương án xã hội hóa cấp nước sạch cho dân ở rải rác

trên diện tích rộng, xa trung tâm

Cử tri huyện Yên Mô đề nghị, hiện nay trên địa bàn huyện việc cung cấp nước sạch cho nhân dân thuộc khu vực dân cư ở xã Khánh Thịnh, Yên Thành, Yên Thái, Yên Thắng, Yên Đồng không đáp ứng nhu cầu, chất lượng nước không đảm bảo; riêng xã Yên Đồng 100 hộ dân thuộc xóm Thừa Tiên (Khu Tổn và khu dân cư mới)  chưa được lắp đặt hệ thống nước sạch. Cử tri đề nghị xem xét chỉ đạo các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện có giải pháp giải quyết tình trạng trên, đồng thời có biện pháp xử lý đối với những doanh nghiệp không đủ năng lực, thực hiện không đúng hợp đồng trong việc cung cấp nước sạch cho nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Tại xã Khánh Thịnh, xã Yên Thành, qua kiểm tra, rà soát, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại 2 xã trên được giao cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành (gọi tắt là Công ty Hùng Thành); hiện nay Công ty Hùng Thành giao cho Công ty cổ phần nước sạch và môi trường Thuận Thiên sản xuất cung cấp nước sinh hoạt nông thôn cho nhân dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra chất lượng nước, khả năng cung cấp nước sạch cho nhân dân 2 xã nói trên.

Kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, nước tại xã Khánh Thịnh có chỉ tiêu hàm lượng Clo dư là 0,1mg/m (giới hạn quy định là 0,3 đến 0,5mg/l); tại xã Yên Thành không đáp ứng đủ nhu cầu nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn, đồng thời thực hiện đúng theo cam kết về nâng cấp, mở rộng công trình để cung cấp nước phục vụ cho nhân dân ở những thôn chưa có nước.

Nếu đơn vị cung cấp nước không triển khai khắc phục thì căn cứ vào mức độ để xem xét, xử lý theo quuy định của Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững cung cấp nước sạch nông thôn.

Các xã Yên Thái, Yên Thắng, Yên Đồng hiện tại chất lượng nước ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân. Đối với 100 hộ dân thuộc xóm Thừa Tiên, xã Yên Đồng, phân bổ rải rác trên diện tích rộng, xa trung tâm và ở trên đồi cao, do đó đã được Ban quản lý dự án WB của tỉnh giải quyết cho các hộ dân vay các nguồn vốn khác nhau khoảng 8 triệu đồng/hộ để xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ như khoan, đào giếng, xây bể chứa nước. Để đáp ứng nguyện vọng sử dụng nước sạch từ trạm cấp nước, đơn vị cung cấp nước đã khảo sát, thiết kế, lập khái toán theo phương án xã hội hóa cùng người dân.

Huy động kinh phí và đóng góp của nhân dân để bảo quản, chống xuống cấp của các di tích lịch sử

Cử tri huyện Hoa Lư đề nghị hỗ trợ kinh phí để sửa chữa phủ Kình Thiên nằm trong quần thể di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như  sau: phủ Kình Thiên nằm ở xóm Đông, thôn Yên Thượng, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (thuộc di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư) là nơi thờ Kình Thiên Đại vương, con trai thứ nhất của Vua Lê, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du  lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 2001.

Năm 2005, di tích phủ Kình Thiên đã được tu bổ, tôn tạo với các hạng mục công trình như: Xây mới 2 nhà tả vu, hữu vu với diện tích 35m2/nhà, kiến trúc cổ. Xây mới nhà thủ từ, diện tích 20m2, kiến trúc giống nhà giải vũ; xây mới 1 nhà vệ sinh, nhà tắm với diện tích 7m2; xây mới các hạng mục phụ trợ, sân, tường bao, đoạn đường phía trước vào cổng phủ. Đến nay, các hạng mục đầu tư, tu bổ hiện cơ bản vẫn đang được bảo quản, sử dụng và phát huy giá trị di tích.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh có tình trạng xuống cấp, trong khi nguồn ngân sách bố trí cho công tác đầu tư, tu bổ, tôn tạo còn hạn chế. Nhằm bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích, đồng thời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân địa phương, địa phương cần kêu gọi và huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của nhân dân địa phương để bảo quản, chống xuống cấp và phát huy giá trị của các di tích.

Khảo sát bổ sung, điều chỉnh thiết kế làm gờ giảm tốc, đèn tín hiệu, biển báo đường Bái Đính- Kim Sơn

Cử tri huyện Yên Khánh có ý  kiến đề nghị tổ chức lắp đặt gờ giảm tốc, đèn tín hiệu, biển báo tại 2 ngã tư giao cắt đường Bái Đính- Kim Sơn qua khu vực xóm 2, xã Khánh Thiện với đường liên xã (gần khu vực chùa Gội đường Chiến Thắng).

Về ý kiến này của cử tri, UBND tỉnh trả lời như sau: Các hạng mục: gờ giảm tốc, đèn tín hiệu, biển báo tại tuyến đường trên không có trong hồ sơ thiết kế; tuy nhiên, để giao thông đi lại thuận tiện; đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành khảo  sát toàn tuyến để bổ sung, điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

P.B.Đ