Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

* Cử tri xã Gia Thanh (Gia Viễn) đề nghị Điện lực Gia Viễn chuyển đường dây từ hàng cột điện cột cũ sang hàng cột điện mới để đảm bảo an toàn cho các hộ dân xóm 6, Phương Đông.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Hệ thống lưới điện hạ thế khu vực xóm 6 cần phải cải tạo lại toàn bộ mới đồng bộ. Vì dây dẫn AV treo trên xà mà cột mới lại không có xà để treo dây nên hiện nay do thiếu vốn nên không có vật tư, phụ kiện để thi công tiếp. Việc này, Điện lực Gia Viễn đã khảo sát và có kế hoạch cải tạo lại toàn bộ lưới điện hạ thế thay thế, nâng cấp dây dẫn tại khu vực xóm 6, Phương Đông vào năm 2020 và đã được Công ty Điện lực Ninh Bình phê duyệt, dự kiến quý I/2020 sẽ thi công.

* Cử tri xã Ninh Tiến, Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình) đề nghị dịch tả lợn Châu Phi đã gây tổn thất nặng nề đối với các hộ chăn nuôi. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, đề nghị thành phố có giải pháp và có chính sách hỗ trợ thêm để động viên, chia sẻ thiệt hại với người dân.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Ninh Bình trả lời như sau: Việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có lợn bị tiêu hủy đã được UBND tỉnh và UBND thành phố phân bổ, cấp kinh phí để UBND các xã, phường chi trả cho các hộ có lợn bị tiêu hủy trong thời gian từ tháng 3/2019 đến hết ngày 30/9/2019 với tổng số tiền là trên 3,52 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ tại xã Ninh Nhất là gần 2 tỷ đồng, xã Ninh Tiến là gần 600 triệu đồng. Đối với các hộ có lợn tiêu hủy từ sau ngày 30/9 đến hết ngày 31/12/2019, UBND thành phố đã tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tiêu hủy cho chủ vật nuôi trong tháng 1/2020. Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, UBND thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan cấp phát 10.480 con gà giống cho 168 hộ chăn nuôi có lợn bị ốm chết trong thời gian từ tháng 3/2019 đến 30/6/2019. Về phía thành phố: UBND thành phố đã giao cho Phòng Kinh tế rà soát các hộ chăn nuôi có quy mô lớn, số lợn tiêu hủy nhiều để xem xét hỗ trợ vốn vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm 2020.

* Cử tri xã Trường Yên (Hoa Lư) tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nạo vét bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê đối với các tuyến đã bàn giao mặt bằng và tiếp tục nạo vét đoạn từ cầu Đông ra cống Trường Yên, vì đoạn này hiện nay bị bồi lắng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Hoa Lư trả lời như sau: UBND huyện đã nhiều lần trả lời tại các kỳ họp HĐND trước và trực tiếp tại các buổi tiếp xúc cử tri. UBND huyện đã luôn tích cực, chủ động phối hợp với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, xây kè và bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư. Riêng đoạn tuyến sông từ cầu Đông đến cống Trường Yên, trong giai đoạn 2019 - 2020 chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai thực hiện được. UBND huyện cũng đã đề nghị chủ đầu tư trong thời gian tới tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tại các khu vực đã được giải phóng mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Trường Yên quản lý nghiêm trật tự xây dựng và tuyên truyền cho nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường hai bên khu vực dòng sông chảy qua.

P.B.Đ