Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Tăng tiết diện dây dẫn cấp điện cho dân

Cử tri huyện Hoa Lư có ý kiến đề nghị tỉnh cho nâng cấp, sửa chữa đường dây để đảm bảo công suất điện cho nhân dân thôn Tràng An, xã Trường Yên.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Thôn Tràng An, xã Trường Yên đã được ngành điện cung cấp đủ công suất bởi 3 trạm biến áp (TBA tái định cư Tràng An-400KVA; TBA Tràng An 1-400KVA; TBA đèn đường Xuân Trường-250KVA).

Tuy nhiên, hiện nay còn 16 hộ dân của thôn trước đây được cấp điện bởi Trạm biến áp Xuân áng 3 có công suất 180KVA, thuộc vùng lõi của di tích Tràng An, nằm trong diện phải di chuyển để phục vụ nạo vét sông Sào Khê. Hiện Trạm biến áp Xuân áng 3 đã di chuyển theo yêu cầu của dự án, còn các hộ dân chưa di chuyển.

Để phục vụ các hộ dân nêu trên, ngành điện đã phải thực hiện cấp điện từ Trạm biến áp đèn đường Xuân Trường cách đó 3,8 km, do khoảng cách quá xa nên chất lượng điện không đảm bảo. Để khắc phục tình trạng trên, trong khi các hộ dân chưa thực hiện di chuyển, ngành điện lên kế hoạch năm 2020 thực hiện tăng tiết diện dây dẫn phục vụ cung cấp điện cho nhân dân.

*Đề nghị Trung ương quan tâm bố trí vốn để đảm bảo thực hiện dự án khu công nghệ cao của tỉnh

Cử tri huyện Yên Khánh có ý kiến đề nghị sớm triển khai thực hiện dự án khu công nghệ cao của tỉnh tại khu Đồng Nhất, xã Khánh Nhạc của huyện.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Dự án khu công nghệ cao của tỉnh tại khu Đồng Nhất, xã Khánh Nhạc có tổng mức đầu tư hơn 63,5 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương là 40 tỷ đồng, nguồn vốn thuộc chương trình tái kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; ngân sách tỉnh 23,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2016-2020.

Đến nay, vốn kế hoạch được giao đến thời điểm cuối năm 2019 là 7 tỷ đồng/ 23,5 tỷ đồng; riêng năm 2019 là 2,5 tỷ đồng thuộc ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2019.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Trung ương quan tâm bố trí vốn để đảm bảo thực hiện dự án theo kế hoạch, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

*Chủ động xây dựng phương án nâng cấp đoạn đê Hữu sông Cầu Do

Cử tri thành phố Tam Điệp đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp đoạn đê hữu sông Cầu Do có chiều dài 600m qua địa bàn phường Yên Bình, hiện mặt đê và cầu Đàm Khánh (nằm trên tuyến đê) đã xuống cấp; cao trình đê hiện tại là +3,0, chưa đảm bảo nhiệm vụ chống lũ theo thiết kế (+3,5), tiềm ẩn nguy cơ tràn nước khi mùa mưa bão đến.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: ý kiến cử tri nêu là đúng. Tuyến đê Hữu sông Cầu Do có chiều dài 1,5 km thuộc dự án nâng cấp sông Bến Đang, theo thiết kế được phê duyệt cao trình đê đảm bảo chống lũ trên toàn tuyến là +3,5m; hiện tại còn 600m qua địa bàn phường Yên Bình, cao trình đê hiện tại là +3,0, thấp hơn so với cao trình mặt đê theo thiết kế được phê duyệt là 0,5m.

Tuy nhiên, dự án đang trong diện hoãn, giãn tiến độ, không bố trí được nguồn kinh phí thực hiện. Để đảm bảo phòng, chống lụt bão, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn, UBND thành phố Tam Điệp chủ động xây dựng phương án khắc phục, xin ý kiến cơ quan chức năng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

P.B.Đ