Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Gia Hòa (Gia Viễn); phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình) và xã Trường Yên (Hoa Lư) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Gia Hòa (Gia Viễn) kiến nghị: Khu đồi Cầu Lân có 22 ha thuộc diện tích rừng phòng hộ, nhưng năm 2017 Chi cục Kiểm lâm kiểm kê đất rừng các loại đã đưa ra khỏi diện tích rừng phòng hộ với lý do đã quy hoạch rừng sản xuất để quản lý theo đúng mục đích.

Đến nay, UBND xã Gia Hòa và các hộ dân chưa nhận được văn bản nào về chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất. Mặt khác, các hộ nhận khoán trồng keo dưới tán rừng thông đã đến kỳ thu hoạch, UBND xã đã đề nghị Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn xin phép cơ quan có thẩm quyền để cho nhân dân khai thác và trồng mới. Cấp có thẩm quyền đồng ý cho khai thác song phải theo đúng quy trình của rừng phòng hộ nên nhân dân gặp khó khăn trong thu hoạch.

Đề nghị các cấp có thẩm quyền cho biết: hiện nay, diện tích rừng tại khu vực đồi Cầu Lân thuộc loại rừng sản xuất hay rừng phòng hộ, đồng thời có hướng dẫn cụ thể cho nhân dân trong quản lý, khai thác và trồng mới.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã có Tờ trình đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất của xã Gia Hòa, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện chưa nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng của tỉnh. Sau khi có ý kiến trả lời, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể UBND xã Gia Hòa và các hộ dân đang nhận khoán được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.

* Cử tri phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình) đề nghị trên địa bàn phường Bích Đào hiện nay nhiều khu dân cư cũ hệ thống cống rãnh, vỉa hè đã xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đề nghị thành phố xem xét, đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng để nhân dân xã hội hóa đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng trong các khu dân cư (lát vỉa hè, xây dựng cống rãnh...).

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Ninh Bình trả lời như sau: UBND thành phố đã có công văn chỉ đạo việc hỗ trợ xi măng cho các phường xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, giao cho các phường, xã thống kê các công trình cần phải đầu tư theo chủ trương xã hội hóa, trong đó Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật liệu, nhân công để thực hiện, ưu tiên các công trình cống rãnh thoát nước.

UBND phường đã có đề xuất, thành phố đã có chủ trương đồng ý và đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ xi măng cho các phường xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đồng thời ban hành Hướng dẫn số 02 ngày 3/6/2019 về quy trình thủ tục hỗ trợ xi măng để hướng dẫn thực hiện. Yêu cầu UBND phường Bích Đào sớm triển khai thực hiện.

* Cử tri xã Trường Yên (Hoa Lư) kiến nghị: Hiện nay, đường WB2 khu vực thôn Chi Phong bị xuống cấp gây khó khăn cho người tham gia giao thông, nhất là đoạn từ đê đường Rền nối với tuyến đường Bái Đính - Kim Sơn. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành cho tu sửa đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Hoa Lư trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã báo cáo Thường trực Huyện ủy xin chủ trương đầu tư tu sửa tuyến đường WB2 với chiều dài 2,5km và đã được Thường trực Huyện ủy nhất trí chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang triển khai khảo sát, thiết kế. Dự kiến thời gian thi công và hoàn thành xong trước tháng 12/2020.

P.B.Đ