Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Trường Yên (Hoa Lư); xã HTX Yên Khoái (xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) và xã Gia Tiến (Gia Viễn) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Trường Yên (Hoa Lư) kiến nghị các cấp xem xét đền bù, hỗ trợ, cấp đất tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các hộ khu vực cửa hang Luồn.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Hoa Lư trả lời như sau: Thực hiện công tác GPMB dự án nạo vét, xây kè bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê tại xã Trường Yên, trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Trường Yên phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân khu vực từ cầu Hội đến cửa hang Luồn nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đầu năm 2019, UBND huyện đã tổ chức xét duyệt cấp đất tái định cư cho 12 hộ gia đình (gồm các hộ bị thu hồi đất và những hộ sống chung cùng một thửa đất bị thu hồi có đủ điều kiện tách thành hộ gia đình riêng) tại khu tái định cư Ngòi Gai, xã Trường Yên; UBND huyện đã giao UBND xã Trường Yên phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất tại thực địa cho các hộ gia đình.

Tuy nhiên, đến nay mới có 7 hộ gia đình nhận đất tái định cư còn lại 5 hộ gia đình chưa đồng ý nhận đất tái định cư. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã Trường Yên tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận đất tái định cư để sớm ổn định cuộc sống.

* Cử tri xã HTX Yên Khoái (xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) có ý kiến, hiện nay hệ thống kênh mương dẫn nước ở các xứ đồng của HTX Yên Khoái đã lâu không được nạo vét, đất đai bồi, lấp không đảm bảo cấp thoát nước cho nhân dân khi mùa vụ đến; các hệ thống cống dẫn nước của HTX cũng đã lâu chưa được xây sửa lại hiện nay đã đổ, vỡ, xuống cấp không đảm bảo dẫn nước. Đề nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện kinh phí cho nạo vét kênh mương, xây sửa lại các cống dẫn nước của HTX để nhân dân yên tâm sản xuất.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Ninh Bình trả lời như sau: Hiện nay, do khó khăn về kinh phí nên thành phố chưa thể hỗ trợ kinh phí cho HTX Yên Khoái để sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương, nội đồng.

Vừa qua, UBND thành phố đã có công văn yêu cầu UBND xã Ninh Phúc chỉ đạo HTX nông nghiệp Yên Khoái kiểm tra, rà soát hệ thống kênh dẫn nước, cống điều tiết do HTX quản lý, khẩn trương nạo vét, sửa chữa lại các công trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của HTX; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí được cấp hàng năm cho HTX để tập trung cho công tác nạo vét, sửa chữa công trình thủy lợi.

Đồng thời, giao UBND xã thường xuyên theo dõi, giám sát công tác tu bổ, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi của các HTX nông nghiệp trên địa bàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác tưới tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

* Cử tri xã Gia Tiến (Gia Viễn) tiếp tục kiến nghị: Khi xây dựng cầu Trường Yên, đơn vị thi công đã được giao sử dụng diện tích đất bãi của xã Gia Tiến để làm mặt bằng phục vụ cho thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền và đơn vị liên quan tiến hành bàn giao lại phần diện tích đất trên cho UBND xã Gia Tiến quản lý.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: UBND huyện Gia Viễn đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải và Ban quản lý xây dựng cầu Trường Yên về vấn đề cử tri kiến nghị. Hiện nay, bãi tập kết vật liệu xây dựng vẫn được sử dụng để phục vụ cho công tác hoàn thiện xây dựng cầu phía đầu cầu xã Gia Sinh. Sau khi công trình cầu Trường Yên hoàn thiện tất cả các hạng mục, Sở Giao thông Vận tải sẽ có ý kiến về vấn đề trên vì diện tích đất trên đã thu hồi vĩnh viễn.

P.B.Đ

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện