Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Ninh Nhất; xã Ninh Hải (Hoa Lư) và huyện Kim Sơn có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Ninh Nhất kiến nghị UBND thành phố Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công cống dưới đê (cụ thể là cống miền Nam và cống Đầu Quèn, thuộc thôn Bình Khê) để đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là khi mùa mưa bão để ngăn nước sông Chanh không tràn vào gây ngập úng trong khu dân cư và diện tích lúa.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Ninh Bình trả lời như sau: UBND thành phố đã giao Phòng Kinh tế phối hợp với các phòng chuyên môn của thành phố, UBND xã Ninh Nhất khảo sát, đánh giá hiện trạng cống miền Nam và cống Đầu Quèn thuộc thôn Bình Khê. Ngày 28/3/2019, Phòng Kinh tế đã có báo cáo số 17/BC-KT báo cáo kết quả kiểm tra cống Đầu Quèn và cống miền Nam thuộc thôn Bình Khê, xã Ninh Nhất và xây dựng phương án đề xuất giải quyết cụ thể gồm: thay cánh phai cống miền Nam và tu sửa cống Đầu Quèn, UBND thành phố đã đồng ý chủ trương sửa chữa xong trong quý III/2019.

* Cử tri xã Ninh Hải (Hoa Lư) phản ánh việc thi công xây dựng tuyến đường hoa từ Cầu Đập đến Chùa Đá đã nâng cao trình của đường so với ruộng, gây khó khăn cho nhân dân đi lại sản xuất. Cử tri đề nghị các cấp kiểm tra, xem xét cho hạ thấp cao trình của đường hoặc làm bậc lên xuống đảm bảo thuận tiện cho nhân dân đi lại và sản xuất.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Hoa Lư trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự dán đầu tư xây dựng huyện kiểm tra hiện trạng cao trình của tuyến đường hoa nói trên. Qua đó, đã có thiết kế và thi công xong 2 vị trí đấu nối với đường nội đồng; đảm bảo hạ thấp cao độ tương ứng với cao trình hiện trạng và mỹ quan chung, đồng thời không làm ảnh hưởng tới việc sản xuất của nhân dân.

Các vị trí còn lại là bờ thửa phục vụ cho việc giữ nước và phân định ranh giới giữa các thửa ruộng, không mang tính chất phục vụ cho việc đi lại sản xuất của nhân dân. Do đó, việc hạ thấp cao trình làm bậc lên xuống ở những vị trí này là không phù hợp.

* Cử tri huyện Kim Sơn đề nghị các cầu Duy Hòa qua sông Ân trên địa bàn xóm 10 xã Ân Hòa, cầu qua sông Ân trên địa bàn xóm 9A, 9B xã Lai Thành đã được xây dựng từ những năm 1960 hiện đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Do nguồn kinh phí của huyện khó khăn, cử tri đề nghị tỉnh đưa các cây cầu trên vào danh mục đầu tư công của tỉnh.

Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Nội dung cử tri nêu là đúng,  trước mắt UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Kim Sơn chủ động cân đối nguồn vốn đầu tư công theo phân cấp để triển khai thực hiện các hạng mục thiết yếu, bảo đảm ATGT. Đồng thời, trong thời gian tới sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Kim Sơn nghiên cứu cụ thể, cân đối các nguồn lực để đưa các công trình nêu trên vào kế hoạch đầu tư của tỉnh. 

P.B.Đ