Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri huyện Nho Quan; thành phố Tam Điệp và một số huyện, thành phố có ý kiến kiến nghị như sau:

Tiếp tục bố trí vốn đầu tư tuyến đường ĐT497E

Cử tri huyện Nho Quan đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp mặt đường ĐT497E, qua 3 xã Thượng Hòa, Thanh Lạc, Sơn Thành, hiện nay đã được mở rộng nền đường nhưng mặt bê tông chưa được làm, vẫn sử dụng đường cũ nên việc đi lại của nhân dân gặp khó khăn.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Tuyến đường trên dài 13 km với điểm đầu giáp Quốc lộ 12B tại xã Quỳnh Lưu, đi qua các xã Thượng Hòa, Sơn Thành, Thanh Lạc và điểm cuối là tại ngã ba Đồng Đinh, xã Thượng Hòa (Nho Quan) tuyến đường này đã được nâng cấp thành tuyến đường tỉnh từ năm 2013.

Theo đó, trong các năm từ 2014 đến năm 2017, tỉnh đã bố trí 5 tỷ đồng để tiến hành lắp đặt hệ thống báo hiệu ATGT, sửa chữa đảm bảo giao thông; xây mới mở rộng 4 cống thắt hẹp, gia cố mở rộng chiều dài 3km. Qua khảo sát, trước mắt cần mở rộng 1 cống thắt hẹp và gia cố lề, mở rộng mặt đường với chiều dài 1,5km tại các đoạn đường dân cư trên tuyến.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trên cơ sở cân đối nguồn vốn cho các công trình, dự án giao thông, UBND tỉnh sẽ tiếp tục bố trí kinh phí để đầu tư vào tuyến đường trên nhằm đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện.

Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo trợ xã hội với người từ 75 tuổi trở lên

Cử tri một số huyện, thành phố có ý kiến đề nghị tỉnh có chế độ bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên, hiện không có lương, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Theo quy định hiện nay, việc hạ độ tuổi trợ cấp xuống 75 tuổi thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội và Chính phủ (nếu chính sách được thực hiện trong cả nước); hoặc HĐND tỉnh (nếu là chính sách đặc thù của tỉnh). Do điều kiện ngân sách của tỉnh hiện nay còn khó khăn nên UBND tỉnh chưa có chủ trương triển khai xây dựng việc thực hiện chính sách nói trên đối với người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, khi cân đối được nguồn ngân sách, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan nghiên cứu, tham mưu, xây dựng chính sách nêu trên.

Xem xét phương án giải quyết trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên mầm non

Cử tri thành phố Tam Điệp đề nghị tỉnh quan tâm bố trí trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên Mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo- Nội vụ, Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Về vấn đề trên tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC ngày 8/3/2013 quy định: "Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và từ nguồn thu ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành".

Theo đó, đối với trường mầm non trên địa bàn tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn kinh phí hoạt động dạy thêm giờ cho các giáo viên được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

Đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp được thực hiện theo quy định mức chi thường xuyên quy định tại Nghị quyết 33/2016/NQ - HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên mầm non, đề nghị địa phương báo cáo cụ thể về việc bố trí dự toán chi sự nghiệp giáo dục cho các trường mầm non, trong đó có kinh phí thực hiện trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên mầm non qua Sở Tài chính xem xét, tham mưu phương án giải quyết

P.B.Đ