Cử tri hỏi- cơ quan chức năng trả lời

Cử tri huyện Gia Viễn; huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn có ý kiến kiến nghị như sau:

Làm rõ và tiếp tục đôn đốc việc đền bù hoa màukhu vực vùng đệm đất ngập nước Vân Long

Cử tri huyện Gia Viễn đề nghị, xem xét việc đền bù hoa màu, cây cối trồng trong khu vực vùng đệm đất ngập nước Hoa Lư - Vân Long thuộc xã Gia Hưng (huyện Gia Viễn) đã bị thu hồi theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 5/12/2013 về việc thu hồi đất, giao đất cho Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư - Vân Long.

Đối với vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:  Năm 2007, theo thẩm định của Sở Tài chính, tổng kinh phí đề nghị phê duyệt dự toán hỗ trợ giải phóng mặt bằng thu hồi đất, giao đất cho Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư - Vân Long theo Quyết định 2538/QĐ- UBND là 7.786,572 triệu đồng, UBND tỉnh đã cấp ngân sách 4.560 triệu đồng/7.786,572 triệu đồng để giải phóng mặt bằng (tại Quyết định 2968/QĐ-UBND ngày 31/12/2007).

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì (tại các văn bản 10/UBND-VP2, văn bản 11/UBND-VP2 ngày 12/2/2019; văn bản 20/UBND-VP2 ngày 13/3/2019; văn bản 125/UBND-VP3 ngày 6/5/2019) phối hợp với UBND huyện Gia Viễn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án giải phóng mặt bằng dự án khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Tuy nhiên, căn cứ vào đề nghị của đơn vị chủ trì, ngày 24/5/2019, UBND tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản 314/VP-UBND đề nghị UBND huyện Gia Viễn làm rõ một số nội dung về kết quả công tác bồi thường hỗ trợ GPMB như: số hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường và đã bàn giao diện tích đất đã bị thu hồi; các trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao đất; các trường hợp mua, bán chuyển nhượng, thay đổi diện tích đất (nếu có) và phương án giải quyết... Đến nay, UBND huyện Gia Viễn đã có báo cáo (160/BC-UBND ngày 27/6/2019) nhưng còn nội dung phải tiếp tục làm rõ hơn để làm căn cứ xem xét, giải quyết. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các ngành chức năng, đơn vị giải quyết nội dung cử tri nêu.

Khắc phục ô nhiễm môi trường trong Khu công nghiệp Khánh Phú

Cử tri huyện Yên Khánh có ý kiến đề nghị tỉnh có biện pháp khắc phục việc các nhà máy trong Khu công nghiệp Khánh Phú thường xuyên xả khói đen đặc, kèm theo mùi khó chịu ra môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Qua quan sát, Khu công nghiệp Khánh Phú có 2 cơ sở có lượng xả khí thải nhiều ra môi trường là Nhà máy Đạm Ninh Bình và Nhà máy kính Tràng An, UBND tỉnh đã chỉ đạo các nhà máy có giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

Đối với Nhà máy Đạm Ninh Bình, hiện đã được lắp đặt hệ thống quan trắc nước làm mát tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát theo quy định; Nhà máy có cam kết đảm bảo tiến độ lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc khí thải tự động dự kiến hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

Đối với Nhà máy kính Tràng An, bụi và khói bụi phát sinh chủ yếu tại lò nung được xử lý bằng cách cho đi qua hệ thống buồng tích nhiệt rồi qua hệ thống xử lý khí thải lò nung với phương pháp hấp thụ khí thải bằng sữa vôi trước khi đưa ra các kênh; khói thải ra môi trường qua ống khói cao 70m. Kết quả quan trắc, phân tích môi trường tại ống khói (tháng 11/2018) cho thấy các chỉ số phân tích đều nằm trong giới hạn quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Hiện Nhà máy đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nâng cấp, cải tạo và thay thế toàn bộ hệ thống, công nghệ sản xuất, các công trình sản xuất nhằm phát huy hiệu quả dự án và bảo vệ môi trường tốt hơn.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng nhà chờ xe búyt trên địa bàn huyện Kim Sơn

Cử tri huyện Kim Sơn có ý kiến phản ánh, hiện nay nhu cầu sử dụng phương tiện vận chuyển khách bằng xe búyt của người dân trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống trạm dừng, nhà chờ xe búyt để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại và đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải đã phối hợp với UBND huyện Kim Sơn và các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe búyt tuyến số 2 (Ninh Bình - Quốc lộ 10 - Kim Đông) và số 4 (thành phố Ninh Bình - Yên Mô - Lai Thành) kiểm tra, rà soát và đề nghị chỉnh trang hệ thống điểm dừng xe búyt trên địa bàn huyện Kim Sơn. Đối với việc xây dựng hệ thống trạm dừng, nhà chờ xe búyt, Sở Giao thông Vận tải đang nghiên cứu, đề xuất một số vị trí thực sự cần thiết, tập trung đông dân cư để xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

P.B.Đ