Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư); huyện Yên Khánh và xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư) đề nghị UBND huyện có ý kiến với chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công đường Đinh Tiên Hoàng kéo dài cho lắp đặt hệ thống tiêu, thoát nước cho xứ đồng ía, Thổ Trì để đảm bảo tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho diện tích đất nông nghiệp còn lại của nhân dân.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Hoa Lư trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đơn vị thi công, UBND thị trấn Thiên Tôn kiểm tra thực tế khu vực thi công nói trên.

Qua kiểm tra, xác định hiện trạng đơn vị thi công đã làm kênh dọc đường và đặt cống qua đường phục vụ tưới, tiêu nước cho các xứ đồng phía Tây đường Đinh Tiên Hoàng kéo dài thuộc HTX Đa Giá, Đại Phú, Đông Giang, Phong Hòa.

Tuy nhiên, các cống đặt có khẩu độ nhỏ, cao trình đáy cống cao hơn mặt ruộng, kênh dọc tuyến có mặt cắt nhỏ nên không đủ năng lực tưới tiêu nước như cử tri thị trấn Thiên Tôn đề nghị. Phòng Nông nghiệp & PTNT đã tiến hành lập biên bản đề nghị nhà thầu thi công mở rộng 3 tuyến kênh, thay cống có khẩu độ phù hợp, hạ độ cao đáy cống. Đến nay, đã thực hiện xong đảm bảo tiêu thoát nước, đáp ứng sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai.

* Cử tri huyện Yên Khánh đề nghị các doanh nghiệp có cảng than tại thôn Hào Phú, xã Khánh Phú không đổ than quá cao, tổ chức che đậy và thường xuyên tưới nước trên mặt đê để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho khu dân cư.

Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Nội dung cử tri nêu là đúng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với các chủ doanh nghiệp vận tải, cảng thủy nội địa, Khu công nghiệp Khánh Phú ký cam kết "không xếp hàng hóa quá tải trọng lên xe ô tô"; cương quyết không cho các phương tiện chở hàng rời không che bạt hoặc để vật liệu rơi vãi trên đường ra vào khu vực Cảng.

Mặt khác, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực này; kết quả đã lập biên bản xử phạt vi phạm của 4 phương tiện để rơi vãi vật liệu, 3 phương tiện vận chuyển hàng hóa không có giấy phép, 2 phương tiện chở quá tải trọng cho phép. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, kho bãi tại các Cảng thủy nội địa nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT và gây ô nhiễm môi trường.

* Cử tri xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) đề nghị thành phố có biện pháp thu hồi hoặc giải quyết dứt điểm khu vực ki-ốt đường Chi Lăng đã quá thời hạn cho thuê. Vì hiện nay khu vực ki-ốt là nơi thường xuyên xảy ra các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội và xây dựng trái phép.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: Các hộ thuê đất để làm ki-ốt tại đường Chi Lăng từ năm 2003, đã hết thời hạn thuê năm 2008. Hiện nay nhiều hộ đã xây dựng công trình và đang sử dụng. Diện tích đất trên thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Tam Điệp. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã đề nghị UBND tỉnh giải quyết đất của 4 trường hợp thuê đất để giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để giải quyết các trường hợp còn lại.

P.B.Đ