Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri huyện Yên Khánh; huyện Kim Sơn và thành phố Ninh Bình có ý kiến kiến nghị như sau:

Tập trung sửa chữa thường xuyên tuyến bờ sông Chanh

Cử tri huyện Yên Khánh đề nghị có giải pháp nâng cấp tuyến bờ sông Chanh từ sông Đồng Thượng xã Khánh Hòa đến giáp khu dân cư xã Khánh Phú; xây dựng kè 2 bên và đậy nắp kênh tuyến kênh sông Chanh tiêu thoát nước từ Khu công nghiệp Khánh Phú đến khu dân cư Khánh Phú để hạn chế ô nhiễm môi trường cho khu dân cư.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Ngay sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi tỉnh tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý. Tuy nhiên, do tổng mức đầu tư cần nguồn kinh phí lớn; do vậy, trước mắt, UBND tỉnh chỉ đạo Công ty tập trung kinh phí cho sửa chữa thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và thoát nước trên các tuyến kênh.

Thực hiện xong việc tháo dỡ cầu tạm Định Hóavà vuốt dốc trên đê

Cử tri huyện Kim Sơn đề nghị tỉnh đôn đốc đơn vị thi công tháo dỡ cầu tạm tuyến tránh Định Hóa - đê Hữu Đáy trong quá trình thi công tuyến đường tránh 481 để phục vụ tưới, tiêu và phòng, chống lụt bão; thực hiện việc vuốt dốc và đặt biển báo giao thông tại các nút giao nhau giữa đường trục xã Kim Hải và đê Bình Minh 1.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông yêu cầu nhà thầu thi công hoàn thành việc tháo dỡ xong cầu tạm Định Hóa. Đối với việc vuốt dốc giữa các điểm giao cắt trên đê Bình Minh 1, qua kiểm tra, đơn vị thi công đã tổ chức thi công đảm bảo cao trình đê như thiết kế và đã đổ bê tông vuốt dốc để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân được thuận lợi.

Tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

 Cử tri thành phố Ninh Bình đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, đồng thời công khai kết quả cho nhân dân được biết.

Về ý kiến này, tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra và tập trung thực hiện tốt các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời công khai kết quả theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005.

P.B.Đ