Cử tri hỏi-cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Gia Minh (Gia Viễn); phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp ) và xã Đồng Phong (Nho Quan) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Gia Minh (Gia Viễn) kiến nghị: Đề nghị UBND huyện Gia Viễn chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, bổ sung thêm cánh phai tại đoạn máng ngã ba khu vực trạm bơm 2 cũ (thuộc khu vực Hợp tác xã nông nghiệp Chỉnh Đốn) để thuận tiện điều hành nước phục vụ sản xuất khu vực ngoài đê.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri, tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên Chi nhánh chưa có điều kiện để bổ sung thêm cánh phai tại đoạn máng ngã ba khu vực trạm bơm 2 cũ. Trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ xem xét cân đối vốn để sửa chữa công trình.

* Cử tri phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp ) đề nghị thành phố xem xét, đầu tư xây dựng lại hệ thống nắp cống, rãnh thoát nước trên tuyến đường dãy 2 của tổ dân phố 8 (trước đây các nắp cống rãnh này do người dân tự làm nên không đồng bộ, mất mỹ quan đô thị); xây dựng hệ thống thoát nước các dãy 2, dãy 3 và dãy 4 thuộc tổ dân phố 9  để đảm bảo tiêu thoát nước mưa trong khu vực.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với UBND phường Nam Sơn và các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng phương án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước với quy mô như sau: nắp cống thoát nước dãy 2 tổ dân phố 8 có chiều dài 420m; cống thoát nước các dãy 2, 3 và 4 tổ dân phố 9 có chiều dài 1.560m; chiều rộng rãnh từ 0,6m - 0,8m. Tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng. Để giải quyết các kiến nghị của cử tri, UBND thành phố giao UBND phường Nam Sơn phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố xây dựng kế hoạch để đầu tư xây dựng công trình trên có tính khả thi.

* Cử tri xã Đồng Phong (Nho Quan) đề nghị UBND huyện xem xét sửa chữa tuyến đường liên xã từ Đồng Phong đi Yên Quang qua Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Nho Quan trả lời như sau: Tuyến đường liên xã từ Đồng Phong đi Yên Quang (qua Trung tâm Điều dưỡng thương binh) thuộc dự án xây dựng đường đến trung tâm 9 xã miền núi (chưa có đường ô tô) huyện Nho Quan, được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 538/QĐ-UBND và điều chỉnh tại Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 7/10/2011 với tổng mức đầu tư 416.670 triệu đồng, thời gian thực hiện 2010 - 2018.

Năm 2016, đơn vị thi công đã khắc phục sửa chữa một số đoạn xuống cấp, tuy nhiên đến nay lại xuất hiện những vị trí xuống cấp khác. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục các đoạn bị hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường trên.

P.B.Đ