Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri thành phố Ninh Bình; huyện Yên Khánh có ý kiến kiến nghị như sau:

Lập phương án sử dụng đất của Nhà máy nhiệt điện 2 theo quy hoạch, kế hoạch

Cử tri thành phố Ninh Bình có ý kiến đề nghị có phương án giải quyết diện tích đất đã bỏ hoang nhiều năm của Nhà máy nhiệt điện 2.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Diện tích đất nói trên đã được UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định thu hồi, giải phóng mặt bằng nhưng không còn nhu cầu sử dụng do dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện 2 di dời địa điểm xây dựng. Ngày 8/6/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 745/QĐ-UBND giao phần diện tích đất này cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch.

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất vườn ao trong khu dân cư

Cử tri huyện Yên Khánh đề nghị, hiện nay nhiều hộ dân sử dụng đất có nguồn gốc từ trước năm 1980; năm 1997, nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, đã chia làm 2 loại đất: Một phần đất ở và một phần đất ao, vườn ghi hạn sử dụng lâu dài, trong đó đất ao, vườn được cân đối với đất nông nghiệp giao theo Quyết định 313.

Khi các hộ có nhu cầu chia tách đất ao, vườn cho con xây dựng nhà ở thì phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở là không công bằng, vì đất các hộ có từ trước năm 1980 và khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng loại đất. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết để đảm bảo công bằng cho dân.

Về nội dung này, UBND tỉnh đã trả lời cử tri tại báo cáo 91/BC-UBND ngày 25/6/2018 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV; trong đó nêu rõ Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản 1865/STNMT-QLĐĐ ngày 15/9/2017 hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất vườn, ao trong khu dân cư theo đúng quy định của Luật Đất đai một cách thống nhất, căn cứ vào các quy định của Luật Đất đai qua các thời kỳ (1993, 2003 và 2013), cụ thể theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 quy định về phân loại đất: nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất: đất ở nông thôn, đô thị; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ; đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác.

Như vậy, căn cứ quy định đã nêu thì đất vườn, ao trong khu dân cư không thuộc nhóm đất phi nông nghiệp như phân loại trên. Việc xác định đó là đất vườn, ao hay đất ở sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 103, Luật Đất đai năm 2013; Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Xử lý nghiêm đối với thanh niên không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Cử tri huyện Yên Khánh đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm đối với những thanh niên không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh trả lời như sau: Đối với trường hợp không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh sẽ tùy theo mức độ vi phạm xử lý theo Luật Nghĩa vụ quân sự, Bộ luật Hình sự và Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

P.B.Đ

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện