Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Sơn Hà (Nho Quan); phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp) và xã Gia Lạc (Gia Viễn) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Sơn Hà (Nho Quan) đề nghị huyện kiến nghị với tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã từ Ngã ba Anh Trỗi đi thôn Đồng Bài, xã Quảng Lạc hiện nay đã bị xuống cấp.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Nho Quan trả lời như sau: Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã từ ngã ba Anh Trỗi đi thôn Đồng Bài, xã Quảng Lạc hiện đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của UBND huyện, UBND huyện sẽ triển khai xây dựng khi bố trí được nguồn vốn.

* Cử tri phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp) kiến nghị: Tuyến đê sông Cầu Do đoạn từ cuối tổ dân phố Đàm Khánh Đông đến trạm bơm xã Yên Thắng dài khoảng 600m hiện nay cao độ so với tuyến đê Lý Nhân đang thấp hơn mặt khoảng 1m. Vì vậy khi mưa lũ, nước tràn vào đồng. Đề nghị UBND thành phố có kế hoạch nâng cấp tuyến đê và đổ bê tông mặt đường tuyến đê.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: Tuyến đê hữu sông cầu Do có chiều dài 1,5 km; đoạn từ Km0 - Km0+900 (từ cầu Do đến hết tổ dân phố Đàm Khánh Đông) đã được bê tông hóa, đảm bảo nhiệm vụ chống lũ theo thiết kế (+3,5); đoạn từ Km0+900 - Km1+500 (từ cuối tổ dân phố Đàm Khánh Đông đến cống Tu, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô) dài 600m, năm 2015 đã được thành phố đầu tư nâng cấp, nâng cao cao trình đỉnh đê lên (+3,0).

Tuy nhiên cao trình đỉnh đê chưa đảm bảo nhiệm vụ chống lũ theo thiết kế là (+3,5). Tiếp thu ý kiến cử tri phường Yên Bình, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất với các Sở, ngành báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để nâng cấp tuyến đê đảm bảo phục vụ công tác phòng chống lụt bão, phục vụ sản xuất. Giao UBND phường Yên Bình chủ động phương án "4 tại chỗ" đảm bảo an toàn tuyến đê trong công tác phòng, chống lụt bão, phục vụ sản xuất của người dân.

* Cử tri xã Gia Lạc (Gia Viễn) kiến nghị: HTX Lạc Khoái, xã Gia Lạc có 50 ha lúa ngoài đê. Hiện nay, tuyến kênh tiêu và kênh tưới cho diện tích trên bị sụt lở không đảm bảo phục vụ tưới tiêu, phục vụ sản xuất. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, hỗ trợ kinh phí xây dựng củng cố các tuyến kênh trên.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Hệ thống kênh tưới, tiêu khu vực ngoài đê của HTX nông nghiệp Lạc Khoái, xã Gia Lạc là do HTX quản lý theo phân cấp. Việc đầu tư kinh phí sửa chữa do ngân sách xã và bằng nguồn xã hội hóa.

Hiện nay, ngân sách huyện còn khó khăn đang tập trung trả nợ xây dựng cơ bản, chưa có kinh phí hỗ trợ cho xã để sửa chữa. UBND huyện yêu cầu UBND xã Gia Lạc, HTX nông nghiệp Lạc Khoái chủ động có biện pháp sửa chữa công trình trên để bảo đảm sản xuất, song đến nay hệ thống kênh này chưa được sửa chữa.

P.B.Đ

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện