Cử tri hỏi-cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Liên Sơn (Gia Viễn) kiến nghị: Việc thi công công trình Trường Mầm non Liên Sơn tiến độ rất chậm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào hoạt động.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Để giúp xã Liên Sơn từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non trung tâm, trong đó giai đoạn 1: San nền, cổng, tường rào, đường vào trường, dự toán 3.673 triệu đồng; giai đoạn 2: Nhà học 2 tầng 6 lớp, dự toán 5.534 triệu đồng. Hiện nay, huyện đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 3: Nhà chức năng, nhà hiệu bộ, sân và rãnh thoát nước, dự toán khoảng 4.038 triệu đồng; tổng mức đầu tư 3 giai đoạn là 13.245 triệu đồng. 

Nhưng hiện nay nguồn vốn ngân sách huyện đang rất khó khăn, vốn bố trí cho công trình trường Mầm non trung tâm xã Liên Sơn còn hạn chế, hiện tại đang còn nợ đơn vị thi công. Mặt khác, để không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản do vậy tiến độ thực hiện dự án còn chậm. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ quan tâm cân đối bố trí vốn cho dự án để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

 * Cử tri xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) đề nghị thành phố xây dựng thêm phòng học, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THCS Đông Sơn do số lượng học sinh tăng, phòng học thiếu, cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, UBND xã Đông Sơn kiểm tra, khảo sát, báo cáo kết quả như sau: Năm học 2017- 2018, Trường THCS Đông Sơn có 400 học sinh, được chia thành 12 lớp. 

Hiện nay, nhà trường có 8 phòng học và 4 phòng bộ môn. Để đảm bảo đủ phòng học cần 12 phòng, nhà trường đã bố trí sử dụng 4 phòng bộ môn làm phòng học. Theo quy định cần xây dựng thêm 4 phòng, kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng. Do khó khăn về nguồn vốn nên công trình trên chưa được triển khai xây dựng. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ xây dựng kế hoạch để đầu tư công trình trên trong thời gian sớm nhất.

* Cử tri xã Sơn Hà (Nho Quan) đề nghị UBND huyện nâng cấp 900m đường liên xã (từ nhà ông Lý Đồng Tâm 2 đến đội 4 nông trường Quỳnh Sơn).

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Nho Quan trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra, đánh giá thực trạng về đề xuất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện.

P.B.Đ