Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Gia Lạc (Gia Viễn); phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp) và xã Thượng Hòa (Nho Quan) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Gia Lạc (Gia Viễn) đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công sớm đưa cống trạm bơm số 4 xã Gia Lạc vào sử dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Công trình xây dựng trạm bơm tiêu úng xã Gia Phong, Gia Lạc (trạm bơm số 4 xã Gia Lạc) được điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo Quyết định, công trình có tiến độ thi công đến 31/12/2019. Hiện nay, Ban quản lý và nhà thầu đã thống nhất phương án, kế hoạch thi công các hạng mục còn lại theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung, thời gian thi công từ tháng 8 năm 2018 đến cuối năm 2019 công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.

* Cử tri phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp) kiến nghị: Tuyến đê sông Khánh đoạn từ cuối tổ dân phố Đàm Khánh Đông đến trạm bơm xã Yên Thắng dài khoảng 600m hiện nay cao độ so với tuyến đê Lý Nhân đang thấp hơn mặt khoảng 1m. Vì vậy khi mưa lũ (như cơn bão số 12 vừa qua) nước tràn vào đồng. Đề nghị UBND thành phố có kế hoạch nâng cấp tuyến đê và đổ bê tông mặt đường tuyến đê.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: Tuyến đê hữu sông cầu Do có chiều dài 1,5 km; đoạn từ Km0 - Km0+900 (từ cầu Do đến hết tổ dân phố Đàm Khánh Đông) đã được bê tông hóa, đảm bảo nhiệm vụ chống lũ theo thiết kế (+3,5); đoạn từ Km0+900 - Km1+500 (từ cuối tổ dân phố Đàm Khánh Đông đến cống Tu, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô) dài 600m, năm 2015 đã được thành phố đầu tư nâng cấp, nâng cao cao trình đỉnh đê lên (+3,0).

Tuy nhiên cao trình đỉnh đê chưa đảm bảo nhiệm vụ chống lũ theo thiết kế là (+3,5). Tiếp thu ý kiến cử tri phường Yên Bình, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất với các Sở, ngành báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để nâng cấp tuyến đê đảm bảo phục vụ công tác phòng chống lụt bão, phục vụ sản xuất. Giao UBND phường Yên Bình chủ động phương án "4 tại chỗ" đảm bảo an toàn tuyến đê trong công tác phòng chống lụt bão, sản xuất của người dân.

* Cử tri xã Thượng Hòa (Nho Quan) kiến nghị UBND huyện đầu tư nâng cấp tuyến đê bao Hang Vằn đã xuống cấp do bị sạt lở trong đợt mưa lũ tháng 10/2017, xã không đủ khả năng sửa chữa, nâng cấp.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Nho Quan trả lời như sau: Tuyến đê bao Hang Vằn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Thượng Hòa. Do nguồn ngân sách huyện còn khó khăn, chưa thể bố trí ngân sách để đầu tư xây dựng ngay trong thời gian tới, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn khảo sát, cân đối nguồn vốn để đề nghị HĐND huyện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vào thời điểm thích hợp. Trước mắt, UBND huyện giao UBND xã Thượng Hòa chủ động khắc phục những vị trí bị sạt lở nghiêm trọng, đảm bảo an toàn tuyến đê bao phục vụ sản xuất.

P.B.Đ