Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Gia Phú (Gia Viễn); xã Yên Thắng (Yên Mô) và phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Gia Phú (Gia Viễn) kiến nghị: Kênh tiêu TĐC-08 có ảnh hưởng lớn đối với sản xuất nông nghiệp của HTX Kính Chúc nhưng hiện nay không phát huy được tác dụng, gây khó khăn cho canh tác của nhân dân. UBND huyện đã có kế hoạch nạo vét nâng cấp kênh kết hợp làm đường giao thông, nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được tiến hành thi công theo kế hoạch. Đề nghị UBND huyện khẩn trương thi công nâng cấp công trình TĐC-08 để phục vụ sản xuất cho nhân dân.

Vấn đề cử tri hỏi, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu TĐC-08 Trạm bơm Gia Viễn (giai đoạn 1) được khởi công vào tháng 4/2018, đã thi công được khoảng hơn 100m phần nền đường bờ kênh.

Tuy nhiên, tuyến kênh đi qua khu vực ao nuôi thả cá của một số hộ dân xã Gia Phú nên hiện nay đang vướng mặt bằng thi công. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã Gia Phú kiểm tra, đề xuất phương án giải phóng mặt bằng để thi công công trình đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.

* Cử tri xã Yên Thắng (Yên Mô) đề nghị huyện tiếp tục triển khai thi công tuyến kênh nối từ kênh Thanh Niên đến sông La.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Yên Mô trả lời như sau: Tuyến kênh nối từ kênh Thanh Niên đến sông La đã bị bồi lấp, để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện yêu cầu xã Yên Thắng xin chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nâng cấp công trình trên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện.

* Cử tri phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) đề nghị thành phố đầu tư làm đường bê tông khu dân cư tổ dân phố 7 (đường dãy 3 và dãy 5 thuộc khu vực Quán Cháo) và xây dựng đường bê tông khu đấu giá sau Lữ đoàn 279 thuộc tổ dân phố 7, phường Tây Sơn.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: UBND thành phố đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, thiết kế các tuyến đường trên, cụ thể như sau: Đường khu dân cư tổ dân phố 7 (đường dãy 3 và dãy 5 thuộc khu vực Quán Cháo): Tuyến đường dãy 3 dài 448m, rộng 5,5m, lề rộng 1m, mặt bê tông xi măng; tuyến đường dãy 5 dài 165m, rộng 7m, lề rộng 1m, mặt bê tông xi măng tổng mức đầu tư 1,8 tỷ đồng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND thành phố xem xét, đầu tư xây dựng công trình trên bằng nguồn vốn vượt thu năm 2018 và nếu được HĐND thành phố thông qua sẽ triển khai xây dựng.

Đối với đường khu đấu giá sau Lữ đoàn 279 thuộc tổ dân phố 7, phường Tây Sơn: Theo phương án thiết kế đường khu dân cư đấu giá phía sau Lữ đoàn 279 thuộc tổ dân phố 7, phường Tây Sơn được UBND thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp) có chiều dài 1,9km là đường cấp phối, đã được thành phố đầu tư nâng cấp thành mặt đường bê tông xi măng chiều dài 1,2km đường trục chính, còn khoảng 0,7km tuyến nhánh mặt đường là cấp phối đá dăm.

Do khó khăn về nguồn vốn nên đoạn tuyến nhánh nói trên chưa được triển khai nâng cấp thành mặt đường bê tông. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ đưa đoạn tuyến nhánh còn lại vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.

P.B.Đ