Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp), xã Quang Thiện (Kim Sơn) và xã Yên Nhân (Yên Mô) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) đề nghị thành phố hỗ trợ bù chênh lệch giá thu gom rác thải tại các khu vực chưa được giao khoán ký hợp đồng khối lượng dịch vụ công ích với Công ty cổ phần môi trường đô thị Tam Điệp cho xã Quang Sơn như đang hỗ trợ các phường, xã khác. Do hiện nay xã ký hợp đồng trực tiếp với Công ty và phải chịu phí theo giá hạch toán với mức tiền từ 8.000 -10.000 đồng/người/tháng.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: Hiện nay, do khó khăn về ngân sách bố trí cho sự nghiệp môi trường nói chung nên Nhà nước đang khuyến khích các hình thức xã hội hóa trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trong đó có sự chung tay đóng góp bằng ngày công lao động, bằng kinh phí tự bỏ của các tầng lớp nhân dân. Nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường của thành phố chỉ đủ bố trí cho các khu vực trung tâm thành phố.

Quang Sơn là một trong số các đơn vị chưa bố trí được nguồn ngân sách cho công tác thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường. Để đảm bảo việc thu gom và xử lý rác đối với các thôn đông dân cư bao gồm: Tân Thượng, Tân Trung và Tân Hạ, UBND xã đã chủ động hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp dưới hình thức nhân dân tự tổ chức thu gom rác, Công ty gắp, vận chuyển và xử lý rác; nguồn kinh phí do nhân dân tự đóng góp, hiện nay Công ty đã hỗ trợ giá bằng cách giảm trừ khối lượng rác khi hạch toán kinh phí hợp đồng (khoảng 40% khối lượng thực tế).

* Cử tri xã Quang Thiện (Kim Sơn) đề nghị UBND huyện cho biết huyện có thực hiện GPMB khu vực phía tây đền cụ Nguyễn Công Trứ không, nếu có thì chủ trương như thế nào, đề nghị thông báo cụ thể cho nhân dân biết để 14 hộ dân ở khu vực này có phương án tu sửa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Kim Sơn trả lời như sau: Chủ trương GPMB khu vực phía tây đền cụ Nguyễn Công Trứ do Sở Văn hóa và Thể thao là chủ đầu tư, UBND huyện sẽ có ý kiến, đề nghị với Sở Văn hóa và Thể thao. Khi có ý kiến trả lời của Sở Văn hóa và Thể thao, huyện sẽ có thông báo cụ thể cho nhân dân biết.

* Cử tri xã Yên Nhân (Yên Mô) đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kè 50m đường trục xã từ cống Yên Sư đến cửa nhà bà La, thôn Yên Sư và đầu tư xây dựng cầu Hà Thanh.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Yên Mô trả lời như sau: Đường trục xã từ cống Yên Sư đến cửa nhà bà La, thôn Yên Sư do UBND xã Yên Nhân quản lý, UBND huyện yêu cầu UBND xã Yên Nhân bố trí kinh phí để kè đoạn đường trên.

Cầu Hà Thanh nằm trên trục đường xã Yên Nhân, UBND tỉnh đã đồng ý cho bổ sung vào dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc, huyện Yên Mô. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thiết kế các hạng mục của công trình, trong thời gian tới sẽ tiến hành thi công xây dựng công trình trên.

P.B.Đ