Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri thị trấn Bình Minh (Kim Sơn), xã Yên Lâm (Yên Mô) và xã Ninh Khang (Hoa Lư) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri thị trấn Bình Minh (Kim Sơn) phản ánh tuyến đường ĐT481 ra xã Kim Hải qua địa phận thị trấn Bình Minh được thi công và đã đưa vào sử dụng nhưng đến nay vẫn còn một số đoạn qua các cống chưa được thi công. Việc đi lại của nhân dân gặp khó khăn, có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đề nghị huyện quan tâm sớm có giải pháp thi công các đoạn qua các cống.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Kim Sơn trả lời như sau: Dự án cải tạo đường ĐT481 chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình đang được xây dựng. Nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn trái phiếu Chính phủ, do khó khăn về nguồn vốn Chính phủ đã có quyết định dự án trên là một trong những dự án buộc phải đình chỉ, giãn hoãn cấp vốn. UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn khác để thực hiện tiếp phần dự án xây dựng dở dang trên. 

* Cử tri xã Yên Lâm (Yên Mô) đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án khu tái định cư để chuyển 40 hộ thuộc diện di dân sang khu tái định cư để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân Nhân Phẩm bên kia sông vì hiện nay cơ sở hạ tầng khu tái định cư đã hoàn thiện.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Yên Mô trả lời như sau: Dự án bố trí, sắp xếp dân cư khẩn cấp tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai ở các xã Yên Lâm, Yên Thái đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-UB bằng nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương. Đến nay, Trung ương chưa bố trí nguồn vốn nên chưa thể triển khai thi công dự án.

* Cử tri xã Ninh Khang (Hoa Lư) kiến nghị hiện nay, các cống nước thải sinh hoạt từ thành phố Ninh Bình xuống sông Quyết Thắng đoạn qua làng Bạch Cừ chưa được xử lý triệt để gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; vấn đề này đã được các cơ quan liên quan xuống kiểm tra nhưng hiện tượng trên vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Hoa Lư trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết vấn đề trên. Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1618/STNMT-BVMT đề nghị UBND thành phố Ninh Bình khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường kênh Quyết Thắng.

Đến nay, thành phố Ninh Bình đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống ngăn nước thải chảy xuống kênh Quyết Thắng và đang khảo sát toàn bộ hệ thống thoát nước của phường Ninh Khánh, Đông Thành để xây dựng phương án thu gom nước thải đưa về trạm xử lý nước thải của phường Ninh Phong.

Bên cạnh đó, thành phố Ninh Bình cũng đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. 

P.B.Đ