Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Ninh Hải (Hoa Lư) và phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Ninh Hải (Hoa Lư) kiến nghị: Hiện nay, 2/3 ngòi từ đầu làng Văn Lâm đến trạm bơm 8 máy đã được các hộ dân tự kè, còn lại 1/3 đoạn từ trường mầm non đến trạm bơm một số hộ lấn chiếm làm nhà, làm quán bán hàng đã xả nước thải xuống ngòi không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; đề nghị các cấp quan tâm xem xét, giải quyết.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Hoa Lư trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Công thương, Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện và UBND xã Ninh Hải khảo sát, thống nhất chủ trương xây kè và đổ nắp tuyến kênh trên, nguồn kinh phí do nhân dân tự đóng góp. UBND huyện đã có công văn đề nghị và được Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Bình đồng ý cho xã Ninh Hải triển khai thực hiện.

Do vậy, UBND huyện giao cho UBND xã Ninh Hải thông báo chủ trương tới nhân dân và cho phép nhân dân nạo vét, xây kè, đổ nắp đoạn kênh trên theo đúng thiết kế mặt cắt ngang của đại diện phòng Công thương huyện để đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời đề nghị nhân dân cam kết tự bàn giao mặt bằng và không được yêu cầu bồi thường kinh phí GPMB khi có dự án triển khai thực hiện tại địa điểm trên.

* Cử tri phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) đề nghị thành phố sửa chữa, làm mới hệ thống giao thông trên địa bàn tổ dân phố 2 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng phương án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, quy mô chiều dài xây dựng 900m,  chiều rộng nền đường 5,5m.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên các công trình trên chưa được triển khai xây dựng, UBND thành phố sẽ xây dựng kế hoạch để đầu tư các công trình trên trong thời gian sớm nhất theo phương châm nhân dân tự tổ chức giải phóng mặt bằng, nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng.

P.B.Đ