Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri thị trấn Bình Minh (Kim Sơn), xã Yên Hưng (Yên Mô) và phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri thị trấn Bình Minh (Kim Sơn) phản ánh: Vào năm học lưu lượng tham gia giao thông của học sinh các trường trên địa bàn thị trấn quá đông, trong khi đường giao thông trục chính của thị trấn nhỏ không đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cầu dân sinh để giảm tải số học sinh tham gia giao thông trên đường trục chính của thị trấn.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Kim Sơn trả lời như sau: Kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn khảo sát và thấy rằng rất cần thiết. Song do kinh phí đầu tư lớn, ngoài khả năng cân đối nguồn ngân sách của huyện, UBND huyện đã có tờ trình báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, UBND tỉnh trả lời việc xây dựng các cây cầu trên nằm trên các tuyến đường của địa phương, địa phương tự cân đối nguồn vốn để xây dựng. UBND huyện đã và đang tiếp tục vận động tìm các nguồn vốn để thực hiện các nội dung đề nghị của cử tri thị trấn Bình Minh.

* Cử tri xã Yên Hưng (Yên Mô) đề nghị: Tuyến đường từ gốc gạo xóm Đông đi xóm Nam - thôn Hưng Phú dài hơn 2km, trước kia nhân dân đã đổ bê tông nhưng nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị huyện xem xét, đưa tuyến đường trên vào dự án để xây mới.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Yên Mô trả lời như sau: Tuyến đường từ gốc gạo xóm Đông đi xóm Nam thôn Hưng Phú mà cử tri đề nghị là đường thôn, xóm do UBND xã Yên Hưng quản lý UBND huyện yêu cầu UBND xã Yên Hưng tập trung các nguồn lực để đầu tư nâng cấp tuyến đường trên để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

* Cử tri phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) đề nghị thành phố giám sát chặt chẽ việc thi công làm đường giao thông, đường điện, lắp đặt đường nước tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: Trong những năm qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan hoàn thiện các Đồ án quy hoạch như Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Tam Điệp đến năm 2030, Đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các phường nội thị.

Các đồ án trên được quy hoạch tổng thể, đồng bộ về các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, vỉa hè, thoát nước, điện sinh hoạt và cây xanh đô thị.

Theo quy định nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật được trích 35% từ nguồn kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất. Với nguồn kinh phí trên, UBND thành phố tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục như đường giao thông, hệ thống điện và nước sinh hoạt.

Hiện nay, trên địa bàn phường Tây Sơn còn một số nơi nằm trong dự án quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất chưa có đường bê tông xi măng, đường điện và nước máy do nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

 P.B.Đ