Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Thượng Kiệm (Kim Sơn), xã Yên Phong (Yên Mô) và phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Thượng Kiệm (Kim Sơn) phản ánh: Khu tập kết rác thải của xã ở phía Bắc đường 10 đã được xây dựng xong, nhưng thực tế không tập kết rác tại đây mà phải chuyển rác đi khá xa (khu vực sau UBND xã) do xe vận chuyển rác của Trung tâm vệ sinh môi trường huyện không vào được, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, xem xét lại việc quy hoạch khu tập kết rác thải ở vị trí trên đã phù hợp chưa và có giải pháp khắc phục.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Kim Sơn trả lời như sau: UBND huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra thực tế và thấy rằng đường giao thông vào vị trí bãi tập kết rất thuận lợi cho xe thu gom rác của Trung tâm vệ sinh môi trường huyện vào thu gom. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm vệ sinh môi trường huyện phối hợp với UBND xã Thượng Kiệm đưa ngay bãi tập kết rác vào sử sụng để đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan.

* Cử tri xã Yên Phong (Yên Mô) đề nghị huyện xem xét và đầu tư xây cây cầu máng qua sông Vĩnh Lợi, vì cây cầu này đã xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp không đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Yên Mô trả lời như sau: Cầu máng qua kênh Vĩnh Lợi được xây dựng từ những năm 1960 phục vụ tưới tiêu cho 70 ha của HTX nông nghiệp Hoàng Bắc, đến nay cầu và máng đã xuống cấp, không đảm bảo cho việc đi lại và phục vụ sản xuất.

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND xã Yên Phong đã xin chủ trương, lập báo cáo đề xuất đầu tư nâng cấp công trình, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện, đến nay công trình đã được thi công và cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

* Cử tri phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp) đề nghị thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngoài trời trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Tam Điệp trả lời như sau: Trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, do yêu cầu kinh phí, đặc thù từng môn thể thao và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, yếu tố thời tiết nên hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngoài trời chưa được tổ chức thường xuyên.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngoài trời, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.

P.B.Đ