Công ty Xi măng Tam Điệp: Nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với ATLĐ

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, Công ty Xi măng Tam Điệp còn chú trọng thực hiện công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) với phương châm "Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất" và nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với an toàn lao động.

Công ty Xi măng Tam Điệp: Nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với ATLĐ

Phần thi kỹ năng sơ cứu người bị tai nạn lao động tại Hội thi Vệ sinh viên giỏi lần thứ nhất. Ảnh: Minh Đường

Do đặc thù là cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh các yếu tố bụi, nóng, ồn, điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, vì thế nếu thực hiện các quy định về quản lý môi trường, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh lao động không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và môi trường xung quanh.  Để đạt được những yêu cầu an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, Công ty đã thành lập Hội đồng BHLĐ (gồm 7thành viên), xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên (gồm 88 người), phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

Công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động, quy trình sản xuất an toàn lao động cho cán bộ, công nhân được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi; thi tìm hiểu Pháp luật lao động; thi tìm hiểu về công đoàn xây dựng Việt Nam và Luật Xây dựng; tích cực tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. 

Phòng điều hành Công ty xi măng Tam Điệp.         Ảnh: Đức Lam

Hàng năm, 100% cán bộ, CNLĐ trong Công ty đều được huấn luyện định kỳ về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ… Năm 2008, Công ty đã tổ chức các lớp huấn luyện an toàn bức xạ; huấn luyện an toàn lao động và cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động và cấp thẻ an toàn cho người làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt; huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng chuyên trách…, thu hút 1.500 lượt người tham gia.

Thông qua công tác tuyên truyền, huấn luyện, từng bước nâng cao nhận thức cho người lao động về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của mình khi tham gia lao động sản xuất…Đi đôi với công tác tuyên truyền, Công ty còn chú trọng công tác kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định của Công ty về an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những trường hợp vi phạm, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, đưa công tác BHLĐ đi vào nền nếp.

Tổ chức công đoàn Công ty còn xây dựng nhiều hình thức thực hiện công tác an toàn lao động như chấm điểm thi đua công tác an toàn lao động cấp phân xưởng và cấp tổ sản xuất. Đối với các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Thiết bị nâng, thiết bị áp lực, áp kế và hệ thống tiếp địa chống sét… luôn được kiểm tra, kiểm định đầy đủ, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên kiểm tra các dây chuyền sản xuất, kịp thời sửa đổi, bổ sung một số điều trong nội quy, quy trình vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị… phù hợp với thực tế. Hiện nay, Công ty đã trang bị 1 xe cứu hỏa chuyên dụng và 1 máy bơm chữa cháy cùng hệ thống chữa cháy tự động bằng CO2, N2…, đảm bảo ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Hằng năm, công nhân được cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định, khám sức khỏe định kỳ. Thường xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp trên các tuyến đường, sân bãi và nạo vét hệ thống thoát nước, trồng cây ở khu vực Công ty. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Thăm hỏi, động viên, tặng quà khi người lao động ốm đau, gặp rủi ro, thai sản…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, thời gian qua, Công ty Xi măng Tam Điệp đã có những bước tăng trưởng rõ nét, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2008, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty đều vượt kế hoạch đề ra.  Các sản phẩm tăng mạnh đó là: Sản xuất Clinker đạt 1,331 triệu tấn, tăng 21 nghìn tấn so với kế hoạch năm, tiêu thụ xi măng đạt 1.665.000 tấn (tăng 50 nghìn tấn), đưa lợi nhuận trong năm của Công ty đạt 22 tỷ đồng, vượt 6,8 tỷ đồng so với kế hoạch được giao. Đời sống của cán bộ, CNLĐ ngày càng được cải thiện. Năm 2008, Công ty đã vinh dự được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen về công tác BHLĐ.

 

Đinh Ngọc