Công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBKT Huyện ủy Kim Sơn

Đảng bộ huyện Kim Sơn có 75 tổ chức cơ sở đảng với trên 7.500 đảng viên, trong đó đảng viên là người có đạo chiếm 10,3%. Trong những năm qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Kim Sơn đã làm tốt công tác phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, đồng thời thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đồng chí Trần Quyết Thắng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kim Sơn cho biết: Thực tế trong những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân, tình hình đơn thư kiến nghị phản ánh, tố cáo, khiếu nại trên địa bàn huyện khá nhiều, có lúc vượt cấp, kéo dài, phức tạp đòi hỏi các cấp, các ngành có liên quan phải tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý giải quyết. Trước tình hình đó, UBKT Huyện ủy Kim Sơn đã chủ động, tích cực nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành chức năng trong việc tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, những kiến nghị, tố cáo của cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, từng bước hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp. Cùng với đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2018, Huyện Kim Sơn đã tiếp 443 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề xuất, khiếu nại, tố cáo, so với năm 2017 tăng 20 lượt công dân. Nội dung công dân đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bồi thường diện tích đất nằm trong chỉ giới xây dựng đường bộ, hỗ trợ công cải tạo đất, công vượt lập, đền bù về đất đai, tài sản, cây cối hoa màu khi thực hiện các dự án nâng cấp Quốc lộ 10, đường ĐT 480, ĐT 481; đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai trong nhân dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết một số chính sách xã hội; tố cáo cán bộ, công chức cấp xã vi phạm Luật đất đai, Luật Ngân sách Nhà nước...Trong đó, nhiều đơn thư đã được giải quyết, xử lý nhưng công dân chỉ nhất trí một phần; hoặc có sự móc nối, lôi kéo với một số trường hợp đeo bám nên vẫn tiếp tục tái kiến nghị, tố cáo, khiếu nại, làm cho nhiệm vụ xử lý, giải quyết đơn thư gặp nhiều khó khăn, phức tạp hơn.

Để thực hiện có hiệu quả công tác xử lý đơn và giải quyết đơn thư của công dân, ngoài việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra huyện; Quy chế phối hợp giữa Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân huyện, định kỳ theo tuần, tháng và khi cần thiết, Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban hoặc hội nghị chuyên đề để xử lý đơn thư. Đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tổ chức các hội nghị trực tiếp nghe ý kiến của các ngành và đại diện các xã, thị trấn có liên quan, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành có liên quan.

Với trách nhiệm được giao, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể giải quyết đơn thư, phân công đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và cán bộ phụ trách tiếp đảng viên và công dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT Huyện ủy luôn chú trọng nắm tình hình, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phối hợp để giải thích cho đảng viên và công dân hiểu rõ chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, qua đó giảm số lượng đơn thư, nhất là những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Đối với những đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý đều thực hiện quy trình xem xét, đề xuất hướng dẫn giải quyết. Đối với những đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được nắm tình hình, phân loại chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Mặt khác, UBKT Huyện ủy còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để giải quyết đơn thư đảm bảo theo thẩm quyền và quy định. Kết quả, năm 2018, huyện Kim Sơn đã tiếp nhận 254đơn/95 vụ việc gồm 28 đơn khiếu nại, 66 đơn tố cáo; 160 đơn đề nghị. Đã giải quyết 72 đơn/72 vụ việc, 149 đơn lưu do trùng lặp hoặc đã có văn bản giải quyết; các đơn khác đang được xem xét, xác minh, giải quyết, trong đó UBKT Huyện ủy đã hướng dẫn 15 lượt công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với thực hiện tốt công tác tiếp dân, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện được thực hiện toàn diện, đồng bộ, trong đó, UBKT Huyện ủy đặc biệt chú trọng kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Theo đó, UBKT Huyện ủy đã thực hiện khá bài bản, thực chất ngay từ khâu phát hiện, thu thập tài liệu, đề xuất cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy trình, quy định. Năm 2018, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng, 10 đảng viên, trong đó 7 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (tăng so với chỉ tiêu 2 tổ chức đảng, 6 đảng viên). Nội dung kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai; liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, vai trò nêu gương, về thực hiện quy chế dân chủ, thu chi tài chính. Qua kiểm tra đã yêu cầu kiến nghị xử lý đối với 13 tổ chức đảng, 33 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, kiến nghị thu hồi, trả lại nguyên trạng hơn 8.300m2 đất...

Những kết quả đạt được trên cùng với các mặt công tác khác đã giúp cho tổ chức đảng, đảng viên nhận rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thùy Phương