Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời kỳ mới

Mọi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn ý thức sâu sắc và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về nhân dân và công tác dân vận: Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội, không có nhân dân thì không có bộ đội... Mình đánh giặc là vì nhân dân, nhưng mình không phải là cứu tinh của nhân dân mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời kỳ mới

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp nông dân Kim Sơn thu hoạch lúa. Ảnh: Hồng Nam

Quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa VI) về "Đổi mới công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân", các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu III và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận, Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã triển khai nghiêm túc có hiệu quả cao.

Bằng các hình thức công tác dân vận: Kết nghĩa, ký kết chương trình phối hợp, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, cán bộ tăng cường cơ sở, tổ, đội công tác …, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo và các nơi trọng điểm, nơi nảy sinh các vấn đề phức tạp.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hàng chục nghìn lượt người, hàng nghìn lượt chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, thanh niên là người dân tộc thiểu số. Hàng năm, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức tốt chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho học sinh, sinh viên trong tỉnh với quân số đạt 98%. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, Bộ CHQS tỉnh xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới hiện nay, bằng nhiều hình thức như tổ, đội công tác, hành quân huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận, tổ chức kết nghĩa giữa đơn vị với địa phương, góp phần xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động trong lãnh đạo, quản lý và vận động quần chúng ở cơ sở.

Ngoài ra, hàng năm Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức tốt việc tập huấn cho cán bộ dân quân tự vệ về công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tiến hành tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, chính sách hậu phương quân đội. Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, trong những năm qua, LLVT tỉnh, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn đã đóng góp hàng vạn ngày công giúp nhân dân địa phương thu hoạch lúa, hoa màu, nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn. Phối hợp với các ban, ngành của địa phương và đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người ở các xã vùng sâu, vùng dân tộc, vùng đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhận phụng dưỡng thường xuyên mẹ Việt Nam anh hùng, tu sửa hàng trăm nghĩa trang liệt sỹ. Tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp, ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo của Trung ương và địa phương phát động với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho nhân dân chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh và hoạt động hiến máu nhân đạo.

Quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy, Đề án 02, 06 của Thường trực HĐND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã huy động LLVT tham gia đóng góp gần 10 nghìn ngày công xây mới, sửa chữa 453 nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trong phong trào xóa nhà tranh vách đất.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Cán bộ, chiến sỹ quân đội không quản gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xả thân cứu tài sản của Nhà nước, của cải và tính mạng của nhân dân.

Công tác dân vận của LLVT tỉnh nhiều năm qua đã phát huy được truyền thống công tác dân vận của Đảng, với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, LLVT tỉnh đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở. Trực tiếp tham gia phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

 

Anh Ngọc