Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thông tin đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực

Sáng 17/7, Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 và Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thông tin đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 và Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh Trần Hồng Quảng khẳng định: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại của tỉnh ta trong thời gian qua cũng như 6 tháng đầu năm 2020 được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, được Trung ương đánh giá cao. 

Đáng ghi nhận là đã kết hợp chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 với Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại theo phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống"; "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", "lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực". Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để lan tỏa thông tin tích cực; chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về một số vấn đề nhạy cảm trong nước, khu vực, quốc tế, được dư luận quan tâm. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý báo chí, bảo vệ bí mật Nhà nước, quy chế phát ngôn, bảo vệ chính trị nội bộ... tạo môi trường chính trị ổn định, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

alt

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng hai Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đối với Ban Chỉ đạo 35, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng hai Ban chỉ đạo yêu cầu: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, phê phán tư tưởng bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đưa thông tin sai sự thật gây hoang hoang dư luận, mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân; đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp, trọng tâm là đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định về nêu gương của Trung ương, của tỉnh đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục chỉ đạo xây dựng, phát triển các nhóm chuyên gia, cộng tác viên; chủ động, tích cực tuyên truyền, định hướng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội...

Đối với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tăng cường công tác quản lý báo chí - xuất bản, thông tin, truyền thông; thường xuyên rà soát thông tin trên internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp thông tin thiếu khách quan, thông tin xấu, độc, xuyên tạc trên báo chí, mạng xã hội. 

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của các cấp, các ngành.

Tiếp tục phát động và đổi mới các cuộc thi báo chí của tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, phấn đấu có nhiều giải báo chí cấp quốc gia. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, tiềm năng, lợi thế khác biệt bằng nhiều hình thức để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Xuân Trường- Trường Giang