Công đoàn viên chức tỉnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng 22/7, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm nhân 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và biểu dương các cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

Công đoàn viên chức tỉnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Trao giải cho các cơ quan, đơn vị có thành tích trong cuộc thi "Nét đẹp công sở" năm 2019.

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam, 73 Công đoàn Ninh Bình và chặng đường 17 năm của Công đoàn viên chức tỉnh.

Trong những năm qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai toàn diện và có hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực, điển hình là đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức tốt các hoạt động thi đua yêu nước; công tác tổ chức, tài chính, nữ công, hoạt động kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Công đoàn nghiêm túc tổ chức thực hiện, bám sát chủ đề từng năm gắn với nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan.

Ngoài ra, Công đoàn viên chức tỉnh cũng thường xuyên, tổ chức, tập hợp đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"... góp phần quan trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tại buổi gặp mặt, có 4 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"; 30 cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Đại diện Công đoàn viên chức tỉnh cũng đã trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là chị Nguyễn Thị Hiền (Hội LHPN tỉnh); trao giải cho các cơ quan, đơn vị đạt thành tích trong cuộc thi "Nét đẹp công sở" năm 2019.

Đào Duy - Đức Lam